Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Biblioteksplan

Biblioteksplanen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek. Efter redovisning av styrdokument följer beskrivning av verksamheten, diskussion kring faktorer som påverkar en framtida verksamhet samt nya mål att arbete mot under perioden.

Biblioteksplan för Lomma kommun 2015 - 2018

Kultur och fritidsnämndens revidering av planen från 2009-09-02

En uppdaterad arbetsplan för läsfrämjandePDF bifogas. Biblioteken tar nu ett samlat grepp kring arbetet med att på olika vis lyfta litteraturen.

Sidansvarig: Göran Schmitz
Senast uppdaterad: 2017-07-10