Temat på årets Trafikantvecka är
Var smart- res smart!

Vi jobbar för att fler ska resa hållbart.
Med hållbara resor menar vi resor till
fots, med cykel eller kollektivtrafik.

Vi arbetar också för en säker trafikmiljö.

Var smart - res smart

Kampanjbild för Europeiska Trafikantveckan

Var smart – res smart! Det är temat för årets Europeiska Trafikantvecka som pågår mellan den 16 och 22 september. I år gör vi en lite annorlunda trafikantvecka än vad många är vana vid och uppmärksammar hållbara resor i en digital tappning.

Om fler väljer att gå, cykla och åka kollektivt i större utsträckning blir det stora vinster - både för oss själva och för miljön! Minskad klimatpåverkan, trevligare tätortsmiljö och bättre hälsa är bara några av alla fördelar. I år uppmärksammar vi Europeiska Trafikantveckan genom en digital kampanj på vår hemsida och på vårt Facebookkonto Lomma kommun. Syftet är att uppmuntra till hållbara resor.

Utveckling av kollektivtrafiken

Lomma kommun arbetar för att en större andel resor ska ske med buss och tåg. Vi tror på att det ska vara smidigt att åka kollektivt och har i flera år arbetat för att återinföra persontrafik på Lommabanan. Den 13 december börjar pågatågen att stanna på Lomma station igen och möjliggör resor till Malmö central på sju minuter, samt Kävlinge och Helsinborg norröver. Vid stationsområdet finns gott om cykelparkeringar och en pendlarparkering för bilburna resenärer som vill åka vidare med tåg.

Busslinje 137 i Bjärred har under våren varit omdiskuterad. Skånetrafiken och Lomma kommun enades om en sträckning som båda parter är nöjda med. För att behålla kollektivtrafiknära lägen för boende på Löddesnäs i Bjärred byggs under hösten fem nya busshållplatser och en vändplan längs Västanvägen.

Nedan kan du läsa om de båda projekten.

Här kan du läsa mer om tågtrafiken som startar den 13 december i år.

Här kan du läsa mer om nya hållplatser för busslinje 137 i Bjärred.

Säkrare gång- och cykelbanor

Vi arbetar ständigt med att utveckla infrastrukturen för gång- och cykeltrafik avseende säkerhet, framkomlighet, trygghet och tillgänglighet. Detta för att främja andelen resor med hållbara färdmedel. Målet med alla ny- och ombyggnationer av gång- och cykelbanenät är att öka framkomlighet för oskyddade trafikanter.

Nedan kan du läsa om två av våra projekt som pågår under hösten.

Utveckling och säkra övergångar vid Sjögräsgatan.

Under hösten startar projektet med att bygga en bredare GC-bana.

Går du i lådcykeltankar?

En lådcykel kan vara ett bra alternativ till bilen. Det kan kännas svårt att veta vilken lådcykel som kan passa dig och dina behov bäst. I videon nedan visar kommunens energi- och klimatrådgivare fyra olika modeller av lådcyklar och beskriver dem.

Utmana dig själv

Nyckelring "Min smarta väg till skolan"

Torsdagen den 10 september utmanades alla elever på Strandskolan att gå, cykla eller åka kollektivt till skolan. Utmaningen är en aktivitet i projektet "Min smarta väg till skolan" som pågår på Strandskolan och projektledarna kunde glädjande konstatera att nästan alla elever antog utmaningen och tog sig till skolan på ett hållbart sätt.

Det kan upplevas svårt att bryta invanda beteendemönter. Därför utmanar vi dig att utmana dig själv under Trafikantveckan. På så sätt kanske nya vanor föds, och att du i din tur inspirerar någon annan att också testa nya vanor.

Välj en eller flera av följande utmaningar:

  • Gå, cykla eller använd kollektivtrafik till jobbet.
  • Gå, cykla eller använd kollektivtrafik med dina barn till skolan.
  • Gå, cykla eller använd kollektivtrafik när du handlar mat.
  • Samåk till jobbet.
  • Ha en helt bilfri dag.

Webbinarium om miljöbilar den 22 september

Elbil, biogas, begagnat, bilpool - varmt välkommen till webbinariet för dig som funderar på att köpa miljöbil! Den 22 september arrangerar energi- och klimatrådgivarna i Lomma, Lund, Staffanstorp och Svedala ett digitalt seminarium där de gästas av experter från 2030-sekretariatet. År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. Det är 2030-sekretariatets syfte att säkerställa att klimatmålet verkligen uppnås.

Har du frågor?
Har du frågor om miljöbilar som du vill ha svar på? Skicka gärna in dem senast den 19 september till energirad@lund.se så besvarar vi dem under webbinariet. Frågor kommer även kunna ställas live via Facebook.

Länk till webbinariet kommer publiceras här och på vår Facebooksida.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Karolina Jensen
Senast uppdaterad: 2020-09-16