Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Snöröjning och sandning

För gatu- och parkenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen börjar vintern i mitten av november och håller på till mitten av mars. Då aktiveras en beredskapsgrupp som dygnet runt övervakar väder och vägar för att genast kunna ta beslut om att sätta in halkbekämpning och snöröjning.

Kommunen, fastighetsägare och Trafikverket har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning inom kommunen. Trafikverket ansvarar bland annat för Malmövägen i Lomma och Fjelievägen från korsningen Lundavägen mot Lund.

Vinterväghållning utförs om det kommit mer än tre centimeter snö eller om det är halka.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar för vinterväghållningen på offentliga platser såsom kommunens körbanor, cykelbanor, torg och vissa gångbanor. Snöröjningen styrs av prioriteringsordningen nedan.

  • Prioritet 1: Huvudvägnätet för gator, cykel- och gångbanor samt vägar som används av kollektivtrafiken inklusive busshållplatser.
  • Prioritet 2: Matargator, genomfartsgator och industriområden.
  • Prioritet 3: Områdesvis övriga allmänna ytor med relativt lite trafik, till exempel villagator och parkeringsplatser.

Först snöröjs och halkbekämpas vägar samt gång- och cykelbanor, med prioritet 1. När dessa är färdigröjda börjar arbetet med prioritet 2. Men om det snöar mycket måste man köra flera gånger i prioritet 1 innan man börjar i prioritet 2. Inte förrän detta är klart sätter man vid behov igång med övriga ytor, det vill säga prioritet 3. Vid behov innebär när en plats är svårframkomlig på grund av snödjup eller extrem halka.

Fastighetsägarens ansvar

På gångbaneutrymmet* i anslutning till fastighetsgränsen måste fastighetsägaren snarast avlägsna snö och is som är till besvär för gångtrafiken, samt vid halka genast sanda eller vidta andra åtgärder för att motverka halka. Detta gäller dock inte om kommunen använder gångbaneutrymmet för uppläggning av snö.

Fastighetsägare bör inte lägga ut snö från sin garageuppfart på gatan utan placera den på sin tomt, eftersom de redan smala gatorna vid röjning blir ännu smalare på grund av upplogade snövallar.

Vid torg, gågator och liknande omfattar fastighetsägarens ansvar den gångyta utanför fastigheten som genom sin utformning kan anses vara gångbanan. Detta gäller även fastighetens tillfart mellan körbana och fastighet. Trappor eller annat som fyller gångbanans uppgift innefattas också av reglerna.

För att avfallshanteringen ska kunna genomföras även vid snöväder har fastighetsägaren ansvar för att soptunnorna vid hämtningstillfället är fria från snö, och för att transportväg för hämtningsfordon samthämtningsväg hålls lätt framkomliga genom att de snöröjs och hålls halkfria.

*Gångbaneutrymme = trottoar, motlut eller annat för gångtrafiken erforderligt område, dock minst en meter från fastighetsgränsen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Karolina Jensen
Senast uppdaterad: 2017-07-10