På denna sida finns frågor
och svar på vanliga frågor
om snöröjning.

Vanliga frågor om snöröjning

Ja tyvärr, för plogbilen finns det inget annat rimligt alternativ. Vi försöker i möjligaste mån undvika att blockera enskilda utfarter och brevlådor, men inte ens med en avsevärd ökning av resurser skulle vi ha möjlighet att befria enskilda utfarter eller brevlådor från snövallar.

Att köra bort snön är tidskrävande och väldigt kostsamt. Vi kör bort snö enbart på de ställen där vi bedömer att trafiksäkerheten och framkomligheten äventyras.

Våra resurser är dimensionerade för en "normalvinter", utifrån prioriteringsordning och skattemedel som avsatts för ändamålet. Ur kostnadssynpunkt är det inte rimligt att avsätta resurser så att omedelbar snöröjning kan utföras samtidigt i hela kommunen. Därför prioriterar vi gator och gång- och cykelvägar enligt en fast prioriteringsordning. När det inträffar en vinter med väsentligt mer snöfall än normalt tar det längre tid att röja upp våra gator och gång- och cykelvägar. Dock försöker vi under vintertid hålla de högst prioriterade vägarna öppna så långt det är möjligt.

Nej, saltet vi använder är inte farligt. Den kemiska sammansättningen är densamma som vanligt bordssalt. Skillnaden är att kornen vi använder är större och har en gulare färg. Detta på grund av att saltet är obehandlat.

För att snöröjning och halkbekämpning ska vara klart före morgontrafiken måste vi köra på natten. Det är lag på att använda lampor och backvarnare används.

Varje snöröjningstillfälle kostar drygt 250 000 kronor per dygn. Om vi börjar ploga för tidigt blir insatsen verkningslös och vi måste göra om plogningen, vilket gör att kostnaden blir dubbelt så hög. Om vi plogar under pågående snöfall, är det om snöfallet väntas bli riktigt långvarigt och vi bedömer att det kan bli problem med framkomligheten.

I Lomma kommun finns en fast prioriteringsordning för snöröjning av gator och gång- och cykelvägar. Vid en lite mindre insats är det enbart prioritet 1, och eventuellt prioritet 2 som plogas. Det vill säga gator samt gång- och cykelvägar, samt matargator, genomfartsgator och industriområden. Villaområdena ingår i prioritet 3 och halkbekämpas bara undantagsvis. Vid stor insats plogas allt.

På villagator är det fastighetsägarens ansvar att trottoaren i anslutning till fastighetsgränsen snarast avlägsnas på snö och is som är till besvär för gångtrafiken. Detta gäller dock inte om kommunen använder gångbaneutrymmet för uppläggning av snö. Samma sak gäller för fastighetens tillfart mellan körbana och fastighet.

Snöplogarna har fjädrande skär dels för att förhindra skador på gator och maskiner men också av hänsyn till maskinförarens arbetsmiljö. Fjädringen gör att plogbladen inte alltid kommer igenom hårt packad snö och is. Snön blir oftast hårt packad och tillkörd eftersom vi inte rimligtvis kan ploga och salta kontinuerligt på alla gator.

För att underlätta för plogbilen är det bra om du parkerar där det redan är plogat eller om möjlighet finns på egen mark.

Vi försöker i möjligaste mån undvika att blockera brevlådor, men inte ens med en avsevärd ökning av resurser skulle vi ha möjlighet att befria brevlådor och infarter från snövallar. Tyvärr kan vi inte åta oss att skotta fram postlådan, och det är ditt ansvar som fastighetsägare att ombesörja detta. (Se: Måste plogbilen lägga upp vallar vid utfarterna till fastigheterna?)

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Karolina Jensen
Senast uppdaterad: