Paneldebatt inför Lommabanan

Ta del av ett fördjupande panelsamtal om Lommabanans betydelse för utvecklingen i Lomma kommun och regionen.

Deltagare: Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande, Lomma kommun, Carl-Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordförande i Region Skåne, Magnus Runesson, samhällsbyggnadschef i Lomma kommun och Anders Berngarn, kommunfullmäktiges ordförande, Lomma kommun.

Moderator: Yasemin Arhan Modéer.