Det är alltid nära till tågstationen i Lomma,
särskilt om du cyklar.

Alltid nära till en tågstation

Pojke, flicka och kvinna på stranden.

Det nya stationsområdet i Lomma är navet för kollektivtrafiken i kommunen. Det är lätt att ta sig hit till fots eller med cykel för vidare resa med tåg. På bara fem minuters cyklande når du Lomma station oavsett var i Lomma tätort du befinner dig. Knappt något avstånd alls!

Från kommunens norra delar och Bjärred tar det idag cirka 25 minuter att cykla till Lomma station. När den nya stationen står klar i Flädie 2026 kommer de flesta av oss som bor i Lomma kommun att ha max 15 minuters cykelväg till närmsta tågstation.

Fram tills dess arbetar vi för att det ska finnas ett välutbyggt nät med säkra gång- och cykelvägar som binder samman orterna i kommunen och som gör det enkelt att ta sig på cykel, inlines eller annat hållbart färdmedel mellan och i tätorterna.

Utvecklingen av våra gång- och cykelvägar sker i etapper och vid årsskiftet påbörjades ett projekt med att bygga en säkrare väg för oskyddade trafikanter mellan Bjärred och Lomma längs med Södra västkustvägen. På sträckan breddar vi befintlig gång- och cykelbana och bygga en upphöjd hastighetssäkrad passage över Tolvevägen. Projektet kommer att påverka framkomligheten i trafiken och beräknas vara klart till hösten 2021.

Vi vill göra det enkelt att resa hållbart!

Så snabbt når du stationen med cykel

Karta över avstånd till tågstationerna
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Jesper Bergnordh
Senast uppdaterad: