Utbildning och barnomsorg

e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

Tjänst

e-tjänst

Blankett

Anmälan till skola och förskoleklass

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Anmälan till omsorg på obekväm arbetstid

Ladda nerPDF

Ansökan om ledighet för elev

Ladda nerPDF

Ansökan om plats i en modersmåls­undervisningsgrupp

Ladda nerPDF

Ansökan tilläggsbelopp för elev med behov av särskilt stöd för- och grundskola

Ladda nerPDF

Dispensansökan för utökad vistelsetid

Ladda nerPDF

e-tjänst för skola, förskola och fritidshem

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Infomentor

Till e-tjänstlänk till annan webbplats


Lovomsorg för skolbarn 6-12 år

Ladda nerPDF

Skolskjutsansökan

Ladda nerPDF

Rutiner för synpunkts- och klagomålshantering på förskolor och grundskolor

Ladda nerPDF

Ansökan om avvikande kost grundskolan


Ladda nerPDF

Ansökan om avvikande kost förskolan


Ladda nedPDF

Riktlinjer för avvikande kost grundskolan


Ladda nedPDF

Riktlinjer för avvikande kost förskola


Ladda nedPDF


e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

Tjänst

e-tjänst

Blankett

Ansökan stöd till inackordering

Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ansökan kontantbidrag (ersätter busskort)

Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ansökan tilläggsbelopp för elev med behov av särskilt stöd. Gymnasieskola


Ladda nerPDF

Ansökan tilläggsbelopp för modersmålsundervisning. Gymnasieskola


Ladda nerPDF

Intyg om avgiftsbefrielse för skolmåltid för gymnasieelev


Ladda nerPDF


e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

Tjänst

e-tjänst

Blankett

Distansstudier på Hermods

Ladda nerPDF

Ansökan SFI

Ladda nerPDF

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Martin Persson
Senast uppdaterad: 2020-02-24