Miljö och hälsa

e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

Tjänst

e-tjänst

Blankett

Ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt område

Ladda ner Pdf, 104.3 kB, öppnas i nytt fönster.

 

e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

Tjänst

e-tjänst

Blankett

Anmälan om bassängbad


Ladda ner Pdf, 71.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om hygienisk verksamhet


Ladda ner Pdf, 118.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om lokal för undervisning


Ladda ner Pdf, 148.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan av solarieverksamhet som upplåts till allmänheten

Ladda ner Pdf, 70.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om störning enligt miljöbalken

Ladda ner Pdf, 169.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Registrering av hygienlokal

Ladda ner Pdf, 138.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Störningsdagbok

Ladda ner Pdf, 166.8 kB, öppnas i nytt fönster.


e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

Tjänst

e-tjänst

Blankett

Anmälan om förorening i byggnad


Ladda ner Pdf, 170.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om förorening i mark


Ladda ner Pdf, 117.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan/ansökan om spridning av växtskyddsmedel (bekämpningsmedel)

Ladda ner Pdf, 169.8 kB, öppnas i nytt fönster.

 

e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

Tjänst

e-tjänst

Blankett

Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet

Ladda ner Pdf, 170.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om upphörande av livsmedelsanläggning


Ladda ner Pdf, 101.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för riskklassificering av livsmedelsverksamhet

Ladda ner Pdf, 255.8 kB, öppnas i nytt fönster.

 

e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

Tjänst

e-tjänst

Blankett

Anmälan av miljöfarlig verksamhet


Ladda ner Pdf, 139.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om användning av avfall för anläggningändamål

Ladda ner Pdf, 289.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om inrättande av värmepumps­anläggning

Ladda ner Pdf, 137 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan/anmälan om inrättande/ändring av avloppsanordning

Ladda ner Pdf, 224.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Hantering av asbest eller eternit i byggnad


Ladda ner Pdf, 123.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om installation av cistern etc.

Ladda ner Pdf, 953.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Intyg om att cistern eller rörledning för brandfarlig vätska tagits ur bruk

Ladda ner Pdf, 108.7 kB, öppnas i nytt fönster.


e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

Tjänst

e-tjänst

Blankett

Ansökan om dispens från naturreservatföreskrifter

Ladda ner Pdf, 218.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om strandskyddsdispens


Ladda ner Pdf, 219.3 kB, öppnas i nytt fönster.

 

e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

Tjänst

e-tjänst

Blankett

Anmälan om sanering av PCB


Ladda ner Pdf, 174.5 kB, öppnas i nytt fönster.

 

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg
Senast uppdaterad: