Miljö och hälsa

e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

Tjänst

e-tjänst

Blankett

Ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt område

Ladda nerPDF

 

e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

Tjänst

e-tjänst

Blankett

Anmälan om bassängbad


Ladda nerPDF

Anmälan om hygienisk verksamhet


Ladda nerPDF

Anmälan om lokal för undervisning


Ladda nerPDF

Anmälan av solarieverksamhet som upplåts till allmänheten

Ladda nerPDF

Anmälan om störning enligt miljöbalken

Ladda nerPDF

Registrering av hygienlokal

Ladda nerPDF

Störningsdagbok

Ladda nerPDF


e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

Tjänst

e-tjänst

Blankett

Anmälan om förorening i byggnad


Ladda nerPDF

Anmälan om förorening i mark


Ladda nerPDF

Anmälan/ansökan om spridning av växtskyddsmedel (bekämpningsmedel)

Ladda nerPDF

 

e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

Tjänst

e-tjänst

Blankett

Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet

Ladda nerPDF

Anmälan om upphörande av livsmedelsanläggning


Ladda nerPDF

Underlag för riskklassificering av livsmedelsverksamhet

Ladda nerPDF

 

e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

Tjänst

e-tjänst

Blankett

Anmälan av miljöfarlig verksamhet


Ladda nerPDF

Anmälan om användning av avfall för anläggningändamål

Ladda nerPDF

Anmälan om inrättande av värmepumps­anläggning

Ladda nerPDF

Ansökan/anmälan om inrättande/ändring av avloppsanordning

Ladda nerPDF

Hantering av asbest eller eternit i byggnad


Ladda nerPDF

Information om installation av cistern etc.

Ladda nerPDF

Intyg om att cistern eller rörledning för brandfarlig vätska tagits ur bruk

Ladda nerPDF


e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

Tjänst

e-tjänst

Blankett

Ansökan om dispens från naturreservatföreskrifter

Ladda nerPDF

Ansökan om strandskyddsdispens


Ladda nerPDF

 

e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

Tjänst

e-tjänst

Blankett

Anmälan om sanering av PCB


Ladda nerPDF

 

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg
Senast uppdaterad: