Bygga och bo

e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

Tjänst

e-tjänst

Blankett

Anmälan om kompostering m.m. av annat avfall än trädgårdsavfall


Ladda nerPDF

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Ladda nerPDF

Ansökan om uppehåll i hämtning av slam

Ladda nerPDF

Sök sophämtningsdag - Min sophämtning

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

 

e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

Tjänst

e-tjänst

Blankett

Anmälan om attefall

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda nerPDF

Anmälan om installation av eldstad och rökkanal

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda nerPDF

Anmälan om kontrollansvarig

Ladda nerPDF

Anmälan om övriga åtgärder

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda nerPDF

Ansökan om bygglov m.m.

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda nerPDF

Ansökan om förhandsbesked

Till e-tjänstlänk till annan webbplats

Ladda nerPDF

Slutanmälan

Ladda nerPDF

Ritningsarkivet

Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

-


e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

Tjänst

e-tjänst

Blankett

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ladda nerPDF

Ägarmedgivande bostadsanpassning

Ladda nerPDF


e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

Tjänst

e-tjänst

Blankett

Anmälan om inrättande av värmepumps­anläggning


Ladda nerPDF

Intyg om att cistern eller rörledning för brandfarlig vätska tagits ur bruk

Ladda nerPDF

 

e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

Tjänst

e-tjänst

Blankett

Beställning av kartor


Ladda nerPDF

Beställning av mättjänster

Ladda nerPDF

 

e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

Tjänst

e-tjänst

Blankett

Anmälan/ansökan om spridning av växtskyddsmedel (bekämpningsmedel)


Ladda nerPDF

 

e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

Tjänst

e-tjänst

Blankett
Ansökan/anmälan om inrättande/ändring av avloppsanordning


Ladda nerPDF


  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg
Senast uppdaterad: 2020-03-05