Självservice

Här hittar du länkar till kommunens e-tjänster och blanketter.

 1. Utbildning och barnomsorg

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Anmälan till skola och förskoleklass

  Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

  Anmälan till omsorg på obekväm arbetstid

  Ladda ner Pdf, 348.3 kB, öppnas i nytt fönster.

  Ansökan om ledighet för elev

  Ladda ner Pdf, 406.6 kB, öppnas i nytt fönster.

  Ansökan om plats i en modersmåls­undervisningsgrupp

  Ladda ner Pdf, 676 kB, öppnas i nytt fönster.

  Ansökan tilläggsbelopp för elev med behov av särskilt stöd för- och grundskola

  Ladda ner Pdf, 282.4 kB, öppnas i nytt fönster.

  Dispensansökan för utökad vistelsetid

  Ladda ner Pdf, 424.6 kB, öppnas i nytt fönster.

  e-tjänst för skola, förskola och fritidshem

  Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

  Infomentor

  Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


  Lovomsorg för skolbarn 6-12 år

  Ladda ner Pdf, 351.1 kB, öppnas i nytt fönster.

  Skolskjutsansökan

  Ladda ner Pdf, 508 kB, öppnas i nytt fönster.

  Rutiner för synpunkts- och klagomålshantering på förskolor och grundskolor

  Ladda ner Pdf, 442.3 kB, öppnas i nytt fönster.

  Ansökan om avvikande kost grundskolan


  Ladda ner Pdf, 762.7 kB, öppnas i nytt fönster.

  Ansökan om avvikande kost förskolan


  Ladda ned Pdf, 752.3 kB, öppnas i nytt fönster.

  Riktlinjer för avvikande kost grundskolan


  Ladda ned Pdf, 297.9 kB, öppnas i nytt fönster.

  Riktlinjer för avvikande kost förskola


  Ladda ned Pdf, 202 kB, öppnas i nytt fönster.


  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Ansökan stöd till inackordering

  Till e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


  Ansökan kontantbidrag (ersätter busskort)

  Till e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


  Ansökan tilläggsbelopp för elev med behov av särskilt stöd. Gymnasieskola


  Ladda ner Pdf, 298.5 kB, öppnas i nytt fönster.

  Ansökan tilläggsbelopp för modersmålsundervisning. Gymnasieskola


  Ladda ner Pdf, 261.2 kB, öppnas i nytt fönster.

  Intyg om avgiftsbefrielse för skolmåltid för gymnasieelev


  Ladda ner Pdf, 523.3 kB, öppnas i nytt fönster.


  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Distansstudier på Hermods

  Ladda ner Pdf, 492.8 kB, öppnas i nytt fönster.

  Ansökan SFI

  Ladda ner Pdf, 272.4 kB, öppnas i nytt fönster.

 2. Omsorg och hjälp

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Ansökan om jämkning

  Ladda ner Pdf, 182.1 kB, öppnas i nytt fönster.

  Inkomstförfrågan

  Ladda ner Pdf, 67.4 kB, öppnas i nytt fönster.

   

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Ansökan om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Ladda ner Pdf, 200.7 kB, öppnas i nytt fönster.

  Uppsägning av företag LSS

  Ladda ner Pdf, 70.8 kB, öppnas i nytt fönster.

  Val av utförare

  Ladda ner Pdf, 81 kB, öppnas i nytt fönster.

   

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Ansökan om insatser

  Ladda ner Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.   


  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Ansökan om särskilt boende enligt socialtjänstlagen

  Ladda ner Pdf, 174.3 kB, öppnas i nytt fönster.

   

 3. Kultur och fritid

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Pdf

  Bibliotekskatalog

  Till e-tjänst Länk till annan webbplats.


  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Pdf

  Anmälan till båtplatskö

  Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

  -

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Pdf

  Ansökan om flagga

  Till e-tjänst

  Ansökan om kulturstipendium

  Till e-tjänst

  Nominera till Kulturplaketten

  Till e-tjänst


   

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Pdf

  Boka lokal/anläggning

  Till e-tjänst


  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Pdf

  Ansökan om föreningsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområde

  Ladda ner Pdf, 281.2 kB, öppnas i nytt fönster.

  Ansökan om föreningsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområde SRF

  Ladda ner Pdf, 282.1 kB, öppnas i nytt fönster.

  Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd


  Ladda ner Pdf, 453.1 kB.

  Föreningsregister

  Till e-tjänst

  Ansökan evenemang


  Ladda ner Pdf, 135.3 kB, öppnas i nytt fönster.

  Ansökan Integrationsprojekt


  Ladda ner Pdf, 135.4 kB, öppnas i nytt fönster.

  Ansökan Spontanprojekt


  Ladda ner Pdf, 135.3 kB, öppnas i nytt fönster.

  Ansökan Pensionärsföreningar


  Ladda ner Pdf, 89.6 kB, öppnas i nytt fönster.

 4. Bygga och bo

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Anmälan om kompostering m.m. av annat avfall än trädgårdsavfall


  Ladda ner Pdf, 108.6 kB, öppnas i nytt fönster.

  Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

  Ladda ner Pdf, 102.7 kB, öppnas i nytt fönster.

  Ansökan om uppehåll i hämtning av slam

  Ladda ner Pdf, 107.3 kB, öppnas i nytt fönster.

  Sök sophämtningsdag - Min sophämtning

  Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

   

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

  Ladda ner Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

  Ägarmedgivande bostadsanpassning

  Ladda ner Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.


  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Anmälan om inrättande av värmepumps­anläggning


  Ladda ner Pdf, 137 kB, öppnas i nytt fönster.

  Intyg om att cistern eller rörledning för brandfarlig vätska tagits ur bruk

  Ladda ner Pdf, 108.7 kB, öppnas i nytt fönster.

   

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Beställning av kartor


  Ladda ner Pdf, 430.4 kB, öppnas i nytt fönster.

  Beställning av mättjänster

  Ladda ner Pdf, 162.5 kB, öppnas i nytt fönster.

   

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Anmälan/ansökan om spridning av växtskyddsmedel (bekämpningsmedel)


  Ladda ner Pdf, 155 kB, öppnas i nytt fönster.

   

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett
  Ansökan/anmälan om inrättande/ändring av avloppsanordning


  Ladda ner Pdf, 224.1 kB, öppnas i nytt fönster.


 5. Miljö och hälsa

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt område

  Ladda ner Pdf, 104.3 kB, öppnas i nytt fönster.

   

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Anmälan om bassängbad


  Ladda ner Pdf, 71.9 kB, öppnas i nytt fönster.

  Anmälan om hygienisk verksamhet


  Ladda ner Pdf, 118.7 kB, öppnas i nytt fönster.

  Anmälan om lokal för undervisning


  Ladda ner Pdf, 148.5 kB, öppnas i nytt fönster.

  Anmälan av solarieverksamhet som upplåts till allmänheten

  Ladda ner Pdf, 70.7 kB, öppnas i nytt fönster.

  Anmälan om störning enligt miljöbalken

  Ladda ner Pdf, 169.8 kB, öppnas i nytt fönster.

  Registrering av hygienlokal

  Ladda ner Pdf, 138.4 kB, öppnas i nytt fönster.

  Störningsdagbok

  Ladda ner Pdf, 166.8 kB, öppnas i nytt fönster.


  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Anmälan om förorening i byggnad


  Ladda ner Pdf, 170.6 kB, öppnas i nytt fönster.

  Anmälan om förorening i mark


  Ladda ner Pdf, 117.4 kB, öppnas i nytt fönster.

  Anmälan/ansökan om spridning av växtskyddsmedel (bekämpningsmedel)

  Ladda ner Pdf, 169.8 kB, öppnas i nytt fönster.

   

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet

  Ladda ner Pdf, 170.5 kB, öppnas i nytt fönster.

  Anmälan om upphörande av livsmedelsanläggning


  Ladda ner Pdf, 101.2 kB, öppnas i nytt fönster.

  Underlag för riskklassificering av livsmedelsverksamhet

  Ladda ner Pdf, 255.8 kB, öppnas i nytt fönster.

   

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Anmälan av miljöfarlig verksamhet


  Ladda ner Pdf, 139.2 kB, öppnas i nytt fönster.

  Anmälan om användning av avfall för anläggningändamål

  Ladda ner Pdf, 289.3 kB, öppnas i nytt fönster.

  Anmälan om inrättande av värmepumps­anläggning

  Ladda ner Pdf, 137 kB, öppnas i nytt fönster.

  Ansökan/anmälan om inrättande/ändring av avloppsanordning

  Ladda ner Pdf, 224.1 kB, öppnas i nytt fönster.

  Hantering av asbest eller eternit i byggnad


  Ladda ner Pdf, 123.1 kB, öppnas i nytt fönster.

  Information om installation av cistern etc.

  Ladda ner Pdf, 953.8 kB, öppnas i nytt fönster.

  Intyg om att cistern eller rörledning för brandfarlig vätska tagits ur bruk

  Ladda ner Pdf, 108.7 kB, öppnas i nytt fönster.


  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Ansökan om dispens från naturreservatföreskrifter

  Ladda ner Pdf, 218.6 kB, öppnas i nytt fönster.

  Ansökan om strandskyddsdispens


  Ladda ner Pdf, 219.3 kB, öppnas i nytt fönster.

   

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Anmälan om sanering av PCB


  Ladda ner Pdf, 174.5 kB, öppnas i nytt fönster.

   

 6. Trafik

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Ansökan om TA-plan vid väg- och ledningsarbeten

  Ladda ner Pdf, 256.3 kB, öppnas i nytt fönster.

  Ansökan om tillstånd för grävning i allmän platsmark

  Ladda ner Pdf, 185.6 kB, öppnas i nytt fönster.

  Kvalitetsdokumentation av återställningar efter ledningsarbeten

  Ladda ner Pdf, 195.1 kB, öppnas i nytt fönster.

   

 7. Näringsliv


   

  Tjänst

   

   

  e-tjänst

   

   

  Blankett

   

  Anvisningar till anmälan om förändringar i tillståndshavande bolag

   

   

  Ladda ner Pdf, 249.9 kB, öppnas i nytt fönster.

  Anmälan om förändringar i tillståndshavande bolag

  Ladda ner Pdf, 964.8 kB, öppnas i nytt fönster.

  Anmälan om serveringsansvariga personer

  Ladda ner Pdf, 991.1 kB, öppnas i nytt fönster.

  Anmälan om serveringslokal för cateringtillstånd

   

  Ladda ner Pdf, 999.4 kB, öppnas i nytt fönster.

   

  Checklista tillfälligt serveringstillstånd allmänheten 

   

  Ladda ner Pdf, 197.1 kB.

   

  Ansökningsblankett för slutet sällskap

  Ladda ner Pdf, 969.8 kB, öppnas i nytt fönster.

  Ansökningsblankett för serveringstillstånd

   

   

  Ladda ner Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

  Allmänt om serveringstillstånd

   

   

   

  Ladda ner Pdf, 273.8 kB, öppnas i nytt fönster.

   

  Ansöknings- och tillsynsavgifter vid serveringstillstånd

   

   

   

  Ladda ner Pdf, 180 kB, öppnas i nytt fönster.

   

  Finansieringsplan

   

   

   

  Ladda ner Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

   

   Checklista stadigvarande serveringstillstånd

   

  Ladda ner Pdf, 182.2 kB, öppnas i nytt fönster.
  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Näringslivsregister

  Till e-tjänst Länk till annan webbplats.

   

 8. Förtroendevalda

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Begäran om ekonomisk ersättning för barntillsyn


  Ladda ner Pdf, 434.6 kB, öppnas i nytt fönster.

  Begäran om ekonomisk ersättning för deltagande i sammanträde/förrättning


  Ladda ner Pdf, 450.9 kB, öppnas i nytt fönster.

  Begäran om ekonomisk ersättning för förlorad arbetsinkomst


  Ladda ner Pdf, 799.1 kB, öppnas i nytt fönster.

  Begäran om ekonomisk ersättning för förlorad pensionsförmån


  Ladda ner Pdf, 431.4 kB, öppnas i nytt fönster.

  Begäran om ekonomisk ersättning för förlorad semesterförmån


  Ladda ner Pdf, 433.3 kB, öppnas i nytt fönster.

  Begäran om ekonomisk ersättning för ledsagning till sammanträde eller förrättning eller hjälp med in

  Ladda ner Pdf, 434.2 kB, öppnas i nytt fönster.

  Reseräkning

  Ladda ner Pdf, 974.9 kB, öppnas i nytt fönster.

  Resa med egen bil


  Ladda ner Pdf, 439.3 kB, öppnas i nytt fönster.


  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Ansökan om deltagande i konferens, kurs etc.


  Ladda ner Pdf, 474.8 kB, öppnas i nytt fönster.