Självservice

Här hittar du länkar till kommunens e-tjänster och blanketter.

Mina kommunkontakter

Logga in på mina kommunkontakter och följ dina pågående ärenden och engagemang med kommunen.

 1. Utbildning och barnomsorg

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Anmälan till skola och förskoleklass

  Till e-tjänstlänk till annan webbplats

  Anmälan till omsorg på obekväm arbetstid

  Ladda nerPDF

  Ansökan om ledighet för elev

  Ladda nerPDF

  Ansökan om plats i en modersmåls­undervisningsgrupp

  Ladda nerPDF

  Ansökan tilläggsbelopp för elev med behov av särskilt stöd för- och grundskola

  Ladda nerPDF

  Dispensansökan för utökad vistelsetid

  Ladda nerPDF

  e-tjänst för skola, förskola och fritidshem

  Till e-tjänstlänk till annan webbplats

  Infomentor

  Till e-tjänstlänk till annan webbplats


  Lovomsorg för skolbarn 6-12 år

  Ladda nerPDF

  Skolskjutsansökan

  Ladda nerPDF

  Rutiner för synpunkts- och klagomålshantering på förskolor och grundskolor

  Ladda nerPDF

  Ansökan om avvikande kost grundskolan


  Ladda nerPDF

  Ansökan om avvikande kost förskolan


  Ladda nedPDF

  Riktlinjer för avvikande kost grundskolan


  Ladda nedPDF

  Riktlinjer för avvikande kost förskola


  Ladda nedPDF


  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Ansökan stöd till inackordering

  Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


  Ansökan kontantbidrag (ersätter busskort)

  Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


  Ansökan tilläggsbelopp för elev med behov av särskilt stöd. Gymnasieskola


  Ladda nerPDF

  Ansökan tilläggsbelopp för modersmålsundervisning. Gymnasieskola


  Ladda nerPDF

  Intyg om avgiftsbefrielse för skolmåltid för gymnasieelev


  Ladda nerPDF


  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Distansstudier på Hermods

  Ladda nerPDF

  Ansökan SFI

  Ladda nerPDF

 2. Omsorg och hjälp

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Ansökan om jämkning

  Ladda nerPDF

  Inkomstförfrågan

  Ladda nerPDF

   

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Ansökan om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Ladda nerPDF

  Uppsägning av företag LSS

  Ladda nerPDF

  Val av utförare

  Ladda nerPDF

   

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Ansökan om insatser

  Ladda nerPDF   


  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Ansökan om särskilt boende enligt socialtjänstlagen

  Ladda nerPDF

   

 3. Kultur och fritid

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Pdf

  Bibliotekskatalog

  Till e-tjänstlänk till annan webbplats


  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Pdf

  Anmälan till båtplatskö

  Till e-tjänstlänk till annan webbplats

  -

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Pdf

  Ansökan om flagga

  Till e-tjänst

  Ansökan om kulturstipendium

  Till e-tjänst

  Nominera till Kulturplaketten

  Till e-tjänst


   

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Pdf

  Boka lokal/anläggning

  Till e-tjänst


  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Pdf

  Ansökan om föreningsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområde

  Ladda nerPDF

  Ansökan om föreningsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområde SRF

  Ladda nerPDF

  Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd


  Ladda nerPDF

  Föreningsregister

  Till e-tjänst

  Ansökan evenemang


  Ladda nerPDF

  Ansökan Integrationsprojekt


  Ladda nerPDF

  Ansökan Spontanprojekt


  Ladda nerPDF

  Ansökan Pensionärsföreningar


  Ladda nerPDF

 4. Bygga och bo

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Anmälan om kompostering m.m. av annat avfall än trädgårdsavfall


  Ladda nerPDF

  Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

  Ladda nerPDF

  Ansökan om uppehåll i hämtning av slam

  Ladda nerPDF

  Sök sophämtningsdag - Min sophämtning

  Till e-tjänstlänk till annan webbplats

   

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Anmälan om attefall

  Till e-tjänstlänk till annan webbplats

  Ladda nerPDF

  Anmälan om installation av eldstad och rökkanal

  Till e-tjänstlänk till annan webbplats

  Ladda nerPDF

  Anmälan om kontrollansvarig

  Ladda nerPDF

  Anmälan om övriga åtgärder

  Till e-tjänstlänk till annan webbplats

  Ladda nerPDF

  Ansökan om bygglov m.m.

  Till e-tjänstlänk till annan webbplats

  Ladda nerPDF

  Ansökan om förhandsbesked

  Till e-tjänstlänk till annan webbplats

  Ladda nerPDF

  Slutanmälan

  Ladda nerPDF

  Ritningsarkivet

  Till e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  -


  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

  Ladda nerPDF

  Ägarmedgivande bostadsanpassning

  Ladda nerPDF


  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Anmälan om inrättande av värmepumps­anläggning


  Ladda nerPDF

  Intyg om att cistern eller rörledning för brandfarlig vätska tagits ur bruk

  Ladda nerPDF

   

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Beställning av kartor


  Ladda nerPDF

  Beställning av mättjänster

  Ladda nerPDF

   

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Anmälan/ansökan om spridning av växtskyddsmedel (bekämpningsmedel)


  Ladda nerPDF

   

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett
  Ansökan/anmälan om inrättande/ändring av avloppsanordning


  Ladda nerPDF


 5. Miljö och hälsa

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt område

  Ladda nerPDF

   

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Anmälan om bassängbad


  Ladda nerPDF

  Anmälan om hygienisk verksamhet


  Ladda nerPDF

  Anmälan om lokal för undervisning


  Ladda nerPDF

  Anmälan av solarieverksamhet som upplåts till allmänheten

  Ladda nerPDF

  Anmälan om störning enligt miljöbalken

  Ladda nerPDF

  Registrering av hygienlokal

  Ladda nerPDF

  Störningsdagbok

  Ladda nerPDF


  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Anmälan om förorening i byggnad


  Ladda nerPDF

  Anmälan om förorening i mark


  Ladda nerPDF

  Anmälan/ansökan om spridning av växtskyddsmedel (bekämpningsmedel)

  Ladda nerPDF

   

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet

  Ladda nerPDF

  Anmälan om upphörande av livsmedelsanläggning


  Ladda nerPDF

  Underlag för riskklassificering av livsmedelsverksamhet

  Ladda nerPDF

   

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Anmälan av miljöfarlig verksamhet


  Ladda nerPDF

  Anmälan om användning av avfall för anläggningändamål

  Ladda nerPDF

  Anmälan om inrättande av värmepumps­anläggning

  Ladda nerPDF

  Ansökan/anmälan om inrättande/ändring av avloppsanordning

  Ladda nerPDF

  Hantering av asbest eller eternit i byggnad


  Ladda nerPDF

  Information om installation av cistern etc.

  Ladda nerPDF

  Intyg om att cistern eller rörledning för brandfarlig vätska tagits ur bruk

  Ladda nerPDF


  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Ansökan om dispens från naturreservatföreskrifter

  Ladda nerPDF

  Ansökan om strandskyddsdispens


  Ladda nerPDF

   

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Anmälan om sanering av PCB


  Ladda nerPDF

   

 6. Trafik

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Ansökan om TA-plan vid väg- och ledningsarbeten

  Ladda nerPDF

  Ansökan om tillstånd för grävning i allmän platsmark

  Ladda nerPDF

  Kvalitetsdokumentation av återställningar efter ledningsarbeten

  Ladda nerPDF

   

 7. Näringsliv


   

  Tjänst

   

   

  e-tjänst

   

   

  Blankett

   

  Anvisningar till anmälan om förändringar i tillståndshavande bolag

   

   

  Ladda nerPDF

  Anmälan om förändringar i tillståndshavande bolag

  Ladda nerPDF

  Anmälan om serveringsansvariga personer

  Ladda nerPDF

  Anmälan om serveringslokal för cateringtillstånd

   

  Ladda nerPDF

   

  Checklista tillfälligt serveringstillstånd allmänheten 

   

  Ladda nerPDF

   

  Ansökningsblankett för slutet sällskap

  Ladda nerPDF

  Ansökningsblankett för serveringstillstånd

   

   

  Ladda nerPDF

  Allmänt om serveringstillstånd

   

   

   

  Ladda nerPDF

   

  Ansöknings- och tillsynsavgifter vid serveringstillstånd

   

   

   

  Ladda nerPDF

   

  Finansieringsplan

   

   

   

  Ladda nerPDF

   

   Checklista stadigvarande serveringstillstånd

   

  Ladda nerPDF
  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Näringslivsregister

  Till e-tjänstlänk till annan webbplats

   

 8. Förtroendevalda

  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Begäran om ekonomisk ersättning för barntillsyn


  Ladda nerPDF

  Begäran om ekonomisk ersättning för deltagande i sammanträde/förrättning


  Ladda nerPDF

  Begäran om ekonomisk ersättning för förlorad arbetsinkomst


  Ladda nerPDF

  Begäran om ekonomisk ersättning för förlorad pensionsförmån


  Ladda nerPDF

  Begäran om ekonomisk ersättning för förlorad semesterförmån


  Ladda nerPDF

  Begäran om ekonomisk ersättning för ledsagning till sammanträde eller förrättning eller hjälp med in

  Ladda nerPDF

  Reseräkning

  Ladda nerPDF

  Resa med egen bil


  Ladda nerPDF


  e-tjänster och blanketter för barnomsorg, förskoleklass och grundskola

  Tjänst

  e-tjänst

  Blankett

  Ansökan om deltagande i konferens, kurs etc.


  Ladda nerPDF