Inbjudan till Demensvänligt samhälle för anställda inom kommunal vård i Lomma kommun

Vad är demens?

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. Detta kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Oftast försämras minnet och planeringsförmågan, vilket leder till att vardagliga sysslor blir svårare att genomföra. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra kognitiva förmågor som påverkas negativt.

Andra symptom kan vara oro, nedstämdhet och beteendeförändringar. Detta leder till att personen får allt svårare att klara sin vardag utan stöd. Graden av demenssjukdomarnas symtom beror inte enbart på hjärnskadans omfattning, utan påverkas även av samspelet med omgivningen.

Vi vill försöka belysa demenssjukdomar med ett fokus på personen som blivit drabbad av sjukdomen. Hur kan vi, i vårt förhållningssätt, underlätta för dessa personer att hantera vardagen och samtidigt behålla sin självkänsla?

Utbildningen är kostnadsfri. Har du några frågor, kontakta Jeanette Brink, demenssjuksköterska.

Anmälan, tillfälle 1:

När: 11/9 kl. 13.00-16.00
Var: Stora Sessionssalen, Lomma kommunhus, Hamngatan 3

Anmälan, tillfälle 2:

När: 18/9 kl. 13.00-16.00
Var: Stora Sessionssalen, Lomma kommunhus, Hamngatan 3

Välkomna!

Lomma kommun
Minneskliniken Malmö
Lomma vårdcentral

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Jeanette Brink
Senast uppdaterad: 2018-09-07