Skyddade personuppgifter

Om du vill flytta till en ny bostad och inte vill att din före detta partner ska veta var du bor kan du ansökan om skyddade personuppgifter.

Det finns tre olika sorters skyddsåtgärder som ger olika grader av skydd.

Om du vill veta mer om skyddade personuppgifter kan du vända dig till Skatteverket och be att få tala med någon som handlägger skydd av personuppgifter. Telefon 0771-778 778

Sekretessmarkering

Sekretessmarkering skyddar din bostadsadress, personnummer och telefonnummer. Det innebär att en varningssignal kommer upp om någon efterfrågar dina personuppgifter. Sekretessmarkering kan du söka hos Skatteverket, och den gäller för ett år i taget.

Kvarskrivning

Kvarskrivning kan vara aktuellt om du byter bostadsort. Det innebär att du kommer att stå kvar som folkbokförd på den gamla bostadsorten. Din post kommer då att gå till ett skattekontor i landet som sedan skickar posten vidare till din nya bostadsort. Kvarskrivning kan du söka hos Försäkringskassan, och den gäller för högst tre år i taget.

Fingerade personuppgifter

Fingerade personuppgifter innebär att du kan använda dig av en annan identitet än din ursprungliga. För att du ska få fingerade personuppgifter krävs att du utsatts för ett särskilt allvarligt hot. För frågor om fingerade personuppgifter kontakta polisen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Camilla Levison
Senast uppdaterad: 2018-05-16