Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Råd till anhöriga

Här finns råd för dig som misstänker eller vet om att någon i din närhet utsätts för våld i hemmet. Vi kan alla hjälpas åt att stoppa våldet.

  • Lyssna på vad personen vill berätta
  • Visa att du är ett stöd för personen
  • Bekräfta personen som våldsutsatt
  • Bekräfta personens människovärde
  • Hjälp personen att förstå att denne inte är ansvarig för sin partners beteende
  • Uppmuntra personen att söka stöd
  • Ta ställning mot våldet. Ingen ska behöva utstå våld
  • Anmäl till polisen om brott begåtts
  • Anmäl till socialtjänsten om barn far illa

Ge inte upp, det du gör är betydelsefullt! 

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Camilla Levison
Senast uppdaterad: 2018-05-16