Akut hjälp och stöd

Om en akut situation uppstår kan du vända dig till sociala jouren, polisen eller akutsjukvården.

112

Nödnumret 112 är det gemensamma telefonnummer som ska användas när man är i akut behov av samhällets hjälpresurser, såsom exempelvis ambulans, polis eller räddningstjänst.

Polisen

114 14 är numret du ska ringa då du har ärenden till polisen som inte är akuta, exempelvis vid anmälan eller tips om brott.

Akut sjukvård

Till kvinnoklinikens akutmottagning på Universitetssjukhuset i Lund kan du vända dig om du blivit utsatt för våld eller övergrepp. Telefon: 046-17 25 15

Sociala jouren

Till sociala jouren kan du vända dig om du råkat ut för akuta sociala problem under veckoslut eller helger. Vid behov kan du få hjälp med:

  • Rådgivning, hänvisning, upplysning  
  • Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen  
  • Stödjande eller utredande samtal  
  • Hembesök  

Telelefon: 046-12 12 99 (fredagar klockan 16-01, lördagar klockan 17-01, söndagar klockan 17-22)

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Camilla Levison
Senast uppdaterad: 2018-05-16