Hjälp och stöd

Här hittar du information om var du kan få stöd, hjälp och skydd om du utsatts för våld i nära relation.

Socialtjänsten

Socialtjänsten har ansvar för att våldsutsatta kvinnor och barn får det stöd och den hjälp som behövs. Vi kan bistå med:

 • Rådgivning
 • Information om dina rättigheter och möjligheter till stöd, hjälp och skydd
 • Kontakt med andra instanser
 • Skyddat boende
 • Riskbedömning och säkerhetsplanering
 • Tillfällig ekonomisk hjälp
 • Rådgivning i frågor om vårdnad, boende och umgänge
 • Kontaktperson eller kontaktfamilj

Kriscentrum i mellersta Skåne mot våld i nära relationer

Kriscentrum i mellersta Skåne är en samtalsmottagning för män, kvinnor och barn. Mottagningen är för personer som blivit utsatt, upplevt eller utövat fysiskt/psykiskt våld. Kriscentrum i mellersta Skåne erbjuder:

 • individuellt anpassad hjälp
 • samtalsstöd
 • rådgivning
 • krisbearbetning enskilt eller i grupp och det är kostnadsfritt.

På mottagningen finns personal som har mångårig erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete. Arbetet sker under sekretess, journalföring och registrering förekommer inte. Kriscentrum drivs gemensamt av Lund, Eslöv, Kävlinge, Staffanstorp, Lomma, Höör och Hörby kommuner, samt Svenska Kyrkan.

Kontakt

Telefon: 046-35 50 71.
Telefontider vardagar måndag-fredag klockan 11.00-12.00, i övrigt telefonsvarare. 
Besöksadress: Ringvägen 1, 2:a våningen.
E-post: kriscentrum@lund.se
Postadress: Box 12 55, 221 05 Lund.

Välj att sluta

Välj att sluta är en telefonlinje för personer som vill ha hjälp att sluta utöva våld i sin relation. Telefonlinjen är ett pilotprojekt under 2019-2020 i Stockholms län och Skåne län. Hjälp att sluta erbjuder:

 • Hjälp i stunden
 • Stöd att söka hjälp
 • Länk till behandlingsverksamheter
 • Anonymitet
 • Stöd till yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen

Kontakt:

Telefon: 020-555 666

Webbplats: www.väljattsluta.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvinnofridslinjen  

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Kvinnofridslinjen erbjuder:

 • Professionellt stöd och rådgivning
 • Stödtelefon dygnet runt
 • Anonymitet

Kontakt

Telelefon: 020-50 50 50, samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen.
Webbplats: kvinnofridslinjen.selänk till annan webbplats

Kvinnojouren i Lund

Kvinnojouren i Lund vänder sig till kvinnor som blivit utsatta för våld, hot eller annan kränkande behandling. Kvinnojouren erbjuder:

 • Råd och stöd
 • Skyddat boende
 • Praktiskt stöd
 • Stöd i kontakt med myndigheter
 • Anonymitet

Kontakt

Telefon: 020-21 29 60
E-post: info@kvinnojourenlund.se
Webbplats: kvinnojourenlund.selänk till annan webbplats

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Camilla Levison
Senast uppdaterad: 2020-10-01