Stöd till barn

Kriscentrum för barn - Lysmasken

Lysmasken vänder sig till barn och ungdomar som har upplevt våld, hot eller bråk i din familj. Lysmasken erbjuder:

  • Samtal med en vuxen om det du varit med om
  • Samtal med jämnåriga i samma situation

Kontakt

Telefon: 046-35 68 87 (säkrast måndagar och torsdagar 10.00-11.00)
Besöksadress: Prennegatan 9, Lund
E-post: lysmasken@lund.se

Barnens hjälptelefon

Barnens hjälptelefon vänder sig till alla under 18 år som vill prata med en vuxen. Barnens hjälptelefon erbjuder samtal med en vuxen om det du vill tala om. Du kan vara helt anonym.

Kontakt

Tel: 0200- 230 230, vardagar kl 15-21 och helger kl 15-18. 
Samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen.
Webbplats: www.bris.selänk till annan webbplats

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Camilla Levison
Senast uppdaterad: 2018-05-16