Barn som upplevt våld

Många föräldrar tror att barn inte vet om eller påverkas av pappas våld mot mamma. Det är fel. De allra flesta barn vet om vad som pågår och far illa av det. Barn utsätts för psykiskt våld genom att de tvingas uppleva pappans våld mot mamman.

Många av dem utsätts även för våldshandlingar som riktas direkt mot dem. Barn som upplever våld i hemmet är brottsoffer och behöver eget stöd. Om du misstänker att ett barn lever med våld i hemmet och far illa kan du kontakta Lomma kommun på tel 040-641 12 20 och 040-641 12 35.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Camilla Levison
Senast uppdaterad: 2020-04-28