Har du upplevt våld eller hot i din familj?
Går du igenom en mycket svår period
i ditt liv just nu?

Du kan få stöd och råd
om vart du ska vända dig
om du ringer socialtjänsten
i Lomma kommun på telefon
040-641 12 20 och 040-641 12 35 .

Kriscentrum i Mellersta Skåne
mot våld i nära relationer
Detta är en mottagning
för män, kvinnor och barn.

Mottagningen är till för dig
som blivit utsatt för hot eller våld,
och för dig som sett hot eller våld
eller
för dig som utsatt någon annan
för hot eller våld.

Vi erbjuder:

  • samtalsstöd
  • rådgivning
  • krisbearbetning enskilt eller i grupp
  • kostnadsfria samtal

Vi har stor kunskap
om de här frågorna.
Vi berättar inte för någon annan
om det du berättar för oss.
Vi sparar inte det du berättar för oss
på datorn.

Kriscentrum för barn
Det finns också ett kriscentrum för barn.
Det heter Lysmasken.

Telefonnumret dit är 046-35 50 71.
Du kan ringa måndag till fredag,
klockan 11 till 12.
Om du ringer någon annan tid
kommer du till en telefonsvarare.
Då kan du prata in vad det är du vill.

Om du ska besöka Lysmasken är adressen:
Ringvägen 1, andra våningen.

E-post är kriscentrum@lund.se

Om du vill skicka brev är adressen:
Box 12 55, 221 05 Lund.

Om det är bråttom
Sociala jouren ger snabbt stöd till dig
som är i en svår situation.
Det kan handla om våld eller övergrepp,
eller missbruk eller andra situationer
där du behöver få hjälp snabbt.
Det kan också handla om att du
misstänker att ett barn kan fara illa.

Händer det dig eller något barn något
under veckoslutet eller helgen,
som du behöver hjälp med snabbt.
Då kan du kontakta sociala jouren.
Dessa tider kan du få tag i sociala jouren:
fredagar 16–01,
lördagar 17–01,
söndagar 17–22.

Sociala jourens telefon är 046-12 12 99.

Våld och hot

Har du blivit utsatt för våld eller kränkningar? Lomma kommun ansvarar för att ge stöd till brottsutsatta. Här hittar du information, stöd och kontaktuppgifter.

Till dig som blir utsatt för våld eller kränkning

Du bör ta kontakt med någon och tala om din situ​ation. Ingen människa ska behöva tolerera våld och kränkningar och ett telefonsamtal kan vara första steget. Du är inte ensam, det finns stöd att få.

Till dig som är barn och ungdom

Har du bevittnat våld mellan dina föräldrar eller andra vuxna? Eller har du blivit slagen eller trakasserad i din familj? Kanske du tvingas göra saker du inte vill? Så ska du inte behöva ha det. Ta kontakt med någon för att få hjälp.

Var kan jag få hjälp?

Under Akut hjälp finns kontaktuppgifter för att få hjälp. Eller kontakta socialförvaltningen via kommunens kontaktcenter på telefon 040-641 12 20 och 040-641 12 35.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Camilla Levison
Senast uppdaterad: 2020-10-01