Det finns en lag som bestämmer
vilka funktionshindrade
som har rätt till särskilt stöd och service.
Lagen heter LSS.

Vilket stöd kan du få?

Det finns en lag som bestämmer vilka funktionshindrade som har rätt till särskilt stöd och service. Lagen heter LSS. Här läser du om vilka stöd och insatser som finns.

Information om LSS på teckenspråk.

Vad är LSS?

LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som ger människor med vissa funktionshinder rätt till hjälp. Lagen kan ge dig rätt till hjälp så att du kan leva som andra.

Vem kan få stöd?

Vi börjar alltid med att göra bedömningar för att ta reda på om, och i så fall vilken, typ av stöd du kan få.

När LSS-handläggaren bedömer vem som behöver stöd utgår hen från nedanstående tre kategorier av funktionsnedsättning, det kallas för att göra en personkretsbedömning.

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom. Hjärnskadan gör att de har stora svårigheter i vardagen.
 3. Personer som behöver mycket hjälp på grund av andra omfattande funktionsnedsättningar som inte uppenbart beror på normalt åldrande.

Vilken hjälp kan du få?

Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan du ha rätt till följande:

 1. Råd och stöd av personer med särskild kunskap om problem och behov för människor med stora och varaktiga funktionshinder.
 2. Personlig assistent eller ekonomiskt stöd för assistans.
 3. Ledsagarservice.
 4. Kontaktperson.
 5. Avlösarservice. Innebär avlösning för närstående i hemmet.
 6. Korttidsvistelse utanför hemmet. Det kan handla om vistelse på korttidsboende, hos stödfamilj eller i form av lägervistelse. 
 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet, i anslutning till skoldagen samt under lov.
 8. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
 9. Bostad med särskild service för vuxna.
 10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar sig.

Kommunen ansvarar för punkterna 2-10 ovan. Insats enligt punkt 1 ansöker du om hos Region Skåne.

Så här ansöker du om stöd

Du bestämmer själv vilken hjälp du vill ansöka om. Om du har en god man, förvaltare eller vårdnadshavare kan denne hjälpa dig att söka.

Ansökan görs till LSS-handläggaren i kommunen. Läs om hur det går till att göra en ansökan här eller i foldern Stöd enligt LSS.PDF Du kan också ansöka via blankett - se länk nedan.

Våra LSS-handläggare tar emot din ansökan och kommer att kontakta dig för att prata om dina stödbehov. Vi gör alltid en behovsprövning för att se om du har rätt till insatserna i LSS. Många insatser riktar sig enbart till dig som har en varaktig funktionsnedsättning.

Avgifter LSS

Det mesta som kommunen hjälper dig med är kostnadsfritt för dig. - De flesta typer av stöd som kommunen hjälper dig med är kostnadsfritt för dig. Här är en lista på vilka stöd som är kostnadsfria eller har en avgift

Kontakta oss

Om du har frågor om LSS i Lomma kommun eller vill ansöka om insatser, kontakta oss via Kontaktcenter, info@lomma.se, tel. 040-641 10 00.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Jenny Hansson
Senast uppdaterad: