Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Stöd till personer med funktionsvariation

Att leva med en funktionsvariation innebär att man, på grund av skada, sjukdom eller psykisk ohälsa, har svårt att fungera utan stöd eller hjälp i sitt dagliga liv.

Du som har en funktionsvariation har rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Vem kan få hjälp?

Det finns en lag som bestämmer vilka funktionshindrade som har rätt till särskilt stöd och service. Lagen heter LSS. Här kan du läsa om hur stöd enligt LSS fungerar, vilka insatser som finns och hur du ansöker.

Så här kan du få hjälp av kommunen

Stöd i vardagen

 • Kort beskrivning om vad sidan handlar om.
 • Så här kan du få hjälp - gärna en punktlista
 • Så här går det till – steg för steg hur kontakten och hjälpen går till
 • Kontakta oss om du behöver hjälp - kontaktuppgifter och vem som jobbar med detta

Boende

 • Kort beskrivning om vad sidan handlar om.
 • Så här kan du få hjälp - gärna en punktlista
 • Så här går det till – steg för steg hur kontakten och hjälpen går till
 • Kontakta oss om du behöver hjälp - kontaktuppgifter och vem som jobbar med detta

Hjälpmedel och bostadsanpassning

 • Kort beskrivning om vad sidan handlar om.
 • Så här kan du få hjälp - gärna en punktlista
 • Så här går det till – steg för steg hur kontakten och hjälpen går till
 • Kontakta oss om du behöver hjälp - kontaktuppgifter och vem som jobbar med detta

Aktiviteter/fritid och arbete/sysselsättning

 • Kort beskrivning om vad sidan handlar om.
 • Så här kan du få hjälp - gärna en punktlista
 • Så här går det till – steg för steg hur kontakten och hjälpen går till
 • Kontakta oss om du behöver hjälp - kontaktuppgifter och vem som jobbar med detta

Resor och transporter

 • Kort beskrivning om vad sidan handlar om.
 • Så här kan du få hjälp - gärna en punktlista
 • Så här går det till – steg för steg hur kontakten och hjälpen går till
 • Kontakta oss om du behöver hjälp - kontaktuppgifter och vem som jobbar med detta

Sjukvård och tandvård

 • Kort beskrivning om vad sidan handlar om.
 • Så här kan du få hjälp - gärna en punktlista
 • Så här går det till – steg för steg hur kontakten och hjälpen går till
 • Kontakta oss om du behöver hjälp - kontaktuppgifter och vem som jobbar med detta

Lägga in nedanstående info under rubrikerna ovan på respektive sida.

Råd och stöd av personer med särskild kunskap om problem och behov för människor med stora och varaktiga funktionshinder.

Kontakta Region Skåne

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer.

För att ha rätt till personlig assistans ska du ha behov av hjälp med dina grundläggande behov. De grundläggande behoven är personlig hygien, att klä av och på sig, måltider och att kommunicera.

Du kan ansöka om att få en personlig assistent.

Personlig assistent eller ekonomiskt stöd för assistans.

Så här går en ansökan tilllänk till annan webbplats

Avlösarservice är till för dig som ger stöd och service till en närstående i hemmet. Avlösning innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden av din närstående, så att du ska få möjlighet till avlastning. Länk till Stöd för anhöriga >>

Ledsagarservice är en insats som ska underlätta så att du som har en funktionsnedsättning ska kunna ta dig till och från olika aktiviteter samt för att kunna ta del av samhällslivet. Du kan till exempel beviljas ledsagning för att kunna delta i fritidsaktiviteter.

En kontaktperson är en medmänniska som är ett personligt stöd och som ska bidra till att du kan delta i fritidsaktiviteter och aktiviteter i samhället.

En kontaktperson kan exempelvis följa med på ett biobesök eller ta en promenad, det är dina önskemål som är utgångspunkten. Du kan ansöka om att få en kontaktperson.

Skolungdomar från 13 år kan få tillsyn före och efter skoldagen, samt vid lov. Det gäller barn som på grund av din funktionsnedsättning inte vara ensam hemma när föräldrarna arbetar eller studerar.

Du kan ansöka om att få korttidstillsyn.

Lomma kommun erbjuder korttidsvistelse utanför det egna hemmet till personer med funktionsnedsättning.

Korttidsvistelse kan beviljas till barn och ungdomar samt i vissa fall även till vuxna.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet kan innebära att barnet är på ett korttidshem. Barnet får därigenom miljöombyte och stimulans och de anhöriga får möjlighet till avlastning. Insatsen kan bestå av övernattning olika antal dygn eller endast dagverksamhet. Insatsen ska ge möjlighet till social och personlig utveckling i samspel med andra.

Vid frågor vänligen kontakta enhetschef enligt kontaktruta nedan.

Kontaktuppgifter

Maria Löf

Enhetschef

0733- 41 10 05länk till annan webbplats

Bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.

Bostad med särskild service för vuxna

Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar sig.Vi strävar efter att skapa en individuellt anpassad och meningsfull sysselsättning för dig som har behov av stöd utifrån LSS-lagen.

Information om de olika dagliga verksamheterna som finns i kommunen.

Fritidsverksamheten erbjuder och arbetar för en aktiv fritid för personer tillhörande LSS.

Fritidsverksamheten är från och med den 17 mars inställd tills vidare. Vi uppdaterar här när fritidsverksamheten är igång igen.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor om LSS i Lomma kommun eller vill ansöka om insatser, kontakta oss via Kontaktcenter, info@lomma.se, tel. 040-641 10 00.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig:
Senast uppdaterad: