Här kan du få veta vart du vänder dig

om du inte kan tjäna pengar själv och inte
har pengar någon annanstans ifrån.

Om du och din familj
råkar ut för ekonomiska problem
och inte hittar någon möjlighet
att klara försörjningen,
kan du ansöka om ekonomiskt stöd.

Så här ansöker du
Ring kommunen på 040-641 10 00
och boka tid hos en handläggare.
Då får du en ansökningsblankett med posten.
Din handläggare berättar för dig
vilka andra papper
som du behöver ha med dig när ni träffas.

Ta med dig blanketten
och de andra dokumenten
när du besöker handläggaren.

Utredning och beslut
En utredning görs för att se
om du och din familj
kan få ekonomiskt stöd.
När du lämnat in alla papper som krävs,
får du veta om du får ekonomiskt stöd eller inte.
Det kan ta upp till en vecka
innan du får besked.

Att överklaga beslutet
Är du inte nöjd med beslutet du får,
har du rätt att överklaga.
Detta måste du göra inom tre veckor
efter det att du har fått beslutet.
Skriv vilket beslut du är missnöjd med
och hur du vill att det ska ändras.

Överklagandet ska skickas in
till socialnämnden i Lomma kommun.
Om inte socialnämnden ändrar beslutet,
skickar socialförvaltningen överklagan vidare
till Förvaltningsrätten i Skåne län.

Ekonomiskt bistånd

Här kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, i vardagligt tal kallat försörjningsstöd eller socialbidrag.

Du kan ansöka digitalt via vår e-tjänst som du når dygnet runt från din smartphone, surfplatta eller dator. Du behöver inte skicka in några papper eller bifoga handlingar!

Om du använder en offentlig dator, till exempel på biblioteket, tänk på att logga ut och stänga ner webbläsaren när du är klar med ditt ärende.

För att ansöka digitalt behöver du ha ett bank-id och vara folkbokförd i kommunen.

Sök ekonomiskt bistånd via e-tjänst - inloggning med bank-id
Mina sidor - inloggning med bank-id

 

Video: Så här söker du ekonomiskt bistånd i din dator

 

 

Video: Så här söker du ekonomiskt bistånd i din mobil

Om det är första gången du söker försörjnings­stöd går det till så här:

1. ? Ring till Kontaktcenter

Ring 040-641 10 00 och be att få prata med en handläggare för ekonomiskt bistånd. Om du inte har ett pågående ärende hos oss, behöver vi först tala med dig och göra en förhandsbedömning per telefon.

2. Ansök via e-tjänst

Förbered dig genom att ha dina ekonomiska underlag till hands.

Logga in på Sök ekonomiskt bistånd med ditt bank-id. Om du har en sambo eller är gift, behöver ni båda ha e-legitimation.

Eller ansök via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du fylla i en ansökningsblankett om ekonomiskt bistånd. Du kan lämna ifylld blankett på Kontaktcenter, Lomma kommun, Hamngatan 3 i Lomma.

3. Fyll i dina uppgifter

Fyll i dina personuppgifter, kontaktuppgifter, nuvarande sysselsättning, ekonomisk situation och vad du ansöker om.

Se film hur du ansöker i e-tjänsten.

Om du är osäker på något eller har frågor hjälper vi dig gärna. Kontakta Kontaktcenter på telefon 040-641 10 00 som hjälper dig vidare till en handläggare.

4. Skicka in ansökan

Du skickar ansökan till oss genom att du (och din partner) gör en elektronisk underskrift med bank-id. När vi har tagit emot din ansökan kan du räkna med att det tar cirka 10 arbetsdagar för oss att handlägga den.

5. En besökstid skickas via SMS eller e-post

Vi kallar dig till ett möte för att kunna göra en ekonomisk planering. På mötet talar vi om din ekonomiska situation, hur dina behov ser ut men också hur du ska kunna bli självförsörjande igen.

6. Utredning

En utredning görs av din ekonomi och övriga livssituation. Så här går en utredning till. När vi har tagit emot din ansökan kan du räkna med att det tar cirka 10 arbetsdagar för oss att handlägga/utreda? den.

7. Följ ditt ärende

Du kan följa ditt ärende under handläggningstiden genom att logga in på med ditt bank-id på Mina sidor.

Under Mina sidor kan du:

 • Ansöka och återansöka om ekonomiskt bistånd
 • Bestämma om du vill bli kontaktad via SMS eller e-post
 • När vi vill kalla dig till besök eller ge dig information
 • Se vem som är din handläggare
 • Se när din ansökan kom in och när den behandlas
 • Få besked om du behöver komplettera din ansökan
 • Se vad beslutet blev och varför
 • Se när du får pengar och hur mycket
 • Se hur du överklagar ett beslut
 • Se om du är utvald för stickprovskontroll, så spara dina papper/handlingar.

8. Beslut

Beslut och utbetalning meddelas via SMS eller e-post.

9. Överklagan

När du har fått ditt beslut, kan du överklaga det om du inte är nöjd. Du kan överklaga i e-tjänsten och bifoga underlag i form av filer.

Så här gör du en överklagan

 • Man kan överklaga beslut som man är missnöjd inom tre veckor från den dagen man tagit del av beslutet.
 • Ett skriftligt beslut delges klienten. Besvärshänvisning bifogas.???
 • Vid eventuell hjälp kring överklagan kan socialsekreteraren=handläggaren? vara behjälplig.
 • Överklagan ska innehålla vilket beslut man överklagar och vad man tycker är fel samt hur man vill att beslutet ska ändras.
 • Socialsekreteraren kommer bedöma om en ändring ska ske eller inte.
 • Om beslutet inte ändras skickas överklagan till Förvaltningsrätten som avgör om ärendet ska omprövas eller ej.
 • Överklagan är kostnadsfri, men det kan ta tid innan domstolen fattar beslut i frågan.

Mer information om att överklaga.

Ny ansökan varje månad

Du kan bara söka ekonomiskt bistånd för en månad i taget. Därför behöver du göra en återansökan varje månad.

Det beror på att dina inkomster och utgifter kan variera och det krävs därför en ny prövning varje månad. Besluten grundar sig även på om du gör vad du kan för att försöka bli självförsörjande.

Om du har ett pågående ärende hos enheten för ekonomiskt bistånd går det till så här:

Vilka skillander är det att göra återansökan?

2. Återansök via e-tjänst

Förbered dig genom att ha dina ekonomiska underlag till hands.

Logga in på Mina sidor med ditt bank-id. Om du har en sambo eller är gift, behöver ni båda ha e-legitimation.

Eller ansök via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du fylla i en ansökningsblankett om ekonomiskt bistånd. Du kan lämna ifylld blankett på Kontaktcenter, Lomma kommun, Hamngatan 3 i Lomma.

3. Fyll i dina uppgifter

Fyll i dina personuppgifter, kontaktuppgifter, nuvarande sysselsättning, ekonomisk situation och vad du ansöker om.

Se film hur du ansöker i e-tjänsten.

Om du är osäker på något eller har frågor hjälper vi dig gärna. Kontakta Kontaktcenter på telefon 040-641 10 00 som hjälper dig vidare till en handläggare.

4. Skicka in ansökan

Du skickar ansökan till oss genom att du (och din partner) gör en elektronisk underskrift med bank-id. När vi har tagit emot din ansökan kan du räkna med att det tar cirka 10 arbetsdagar för oss att handlägga den.

5. En besökstid skickas via SMS eller e-post

Om du behöver fortsatt försörjnings­stöd kommer vi boka besöks­tider med dig för att göra, och följa upp, din handlings­plan mot egen försörjning.

6. Utredning

En utredning görs av din ekonomi och övriga livssituation. Så här går en utredning till. När vi har tagit emot din ansökan kan du räkna med att det tar cirka 10 arbetsdagar för oss att handlägga/utreda? den.

7. Följ ditt ärende

Du kan följa ditt ärende under handläggningstiden genom att logga in på med ditt bank-id på Mina sidor.

Under Mina sidor kan du:

 • Ansöka och återansöka om ekonomiskt bistånd
 • Bestämma om du vill bli kontaktad via SMS eller e-post
 • När vi vill kalla dig till besök eller ge dig information
 • Se vem som är din handläggare
 • Se när din ansökan kom in och när den behandlas
 • Få besked om du behöver komplettera din ansökan
 • Se vad beslutet blev och varför
 • Se när du får pengar och hur mycket
 • Se hur du överklagar ett beslut
 • Se om du är utvald för stickprovskontroll, så spara dina papper/handlingar.

8. Beslut

Beslut och utbetalning meddelas via SMS eller e-post.

9. Överklagan

När du har fått ditt beslut, kan du överklaga det om du inte är nöjd. Du kan överklaga i e-tjänsten och bifoga underlag i form av filer.

Så här gör du en överklagan

 • Man kan överklaga beslut som man är missnöjd inom tre veckor från den dagen man tagit del av beslutet.
 • Ett skriftligt beslut delges klienten. Besvärshänvisning bifogas.???
 • Vid eventuell hjälp kring överklagan kan socialsekreteraren=handläggaren? vara behjälplig.
 • Överklagan ska innehålla vilket beslut man överklagar och vad man tycker är fel samt hur man vill att beslutet ska ändras.
 • Socialsekreteraren kommer bedöma om en ändring ska ske eller inte.
 • Om beslutet inte ändras skickas överklagan till Förvaltningsrätten som avgör om ärendet ska omprövas eller ej.
 • Överklagan är kostnadsfri, men det kan ta tid innan domstolen fattar beslut i frågan.

Mer information om att överklaga.

? Utbetalningsdatum för månadsansökan

 • Mellan dag 25 och 31 varje månad.
 • Pengarna finns på ditt konto senast 16.00 dagen efter utbetalningsdatumet.
 • Du kan se din utbetalning genom att logga in på Mina sidor. Där finns också ditt kundnummer som du uppger när du ringer till oss.
 • Vi behöver 10 arbetsdagar för att fatta beslut - om alla uppgifter finns.
 • Har du inkomst sent i månaden måste vi invänta den innan beslut kan fattas för nästkommande månad.

Sidor vi bör lägga till

Socialförvaltningens arbete med ekonomiskt bistånd

Ansökan på olika språk

Sekretess och hur vi sparar uppgifter

Vägen till arbete

Kontakta socialförvaltningen - ekonomiskt bistånd

För dig som har en handläggare

Handläggarna svarar i telefon på vardagar under kontorstid. Är telefonen bortkopplad kan du lämna ett meddelande på telefonsvararen och be om att få bli uppringd.

För dig som inte har en handläggare


Telefon: 040-641 10 00
E-post:
Besöksadress: Lomma kommun, Hamngatan 3, Lomma
Postadress: Lomma kommun, 234 81 Lomma

Akut

112

Dessa tider kan du få tag i sociala jouren:
fredagar 16–01,
lördagar 17–01,
söndagar 17–22.

Sociala jourens telefon är 046-12 12 99.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Thomas Persson
Senast uppdaterad: