Så fungerar flyktingmottagandet

Här kan du läsa om hur flyktingmottagandet går till steg för steg och om olika myndigheters ansvar.

 1. Flyktingar anländer till Sverige och söker asyl

 2. Flyktingarna väntar på besked om uppehållstillstånd
  Flyktingarna är inskrivna hos Migrationsverket under asyltiden. Det innebär att de bor i något av Migrationsverkets boenden eller i eget boende, exempelvis hos släktingar eller vänner, i väntan på ett eventuellt uppehållstillstånd.

 3. Migrationsverket beslutar om uppehållstillstånd
  Migrationsverket beslutar om personen får uppehållstillstånd eller inte. Om personen nekas uppehållstillstånd betyder det att hen måste åka tillbaka till sitt hemland. Om personen beviljas uppehållstillstånd betyder det att hen får stanna i Sverige och får stöd och hjälp med exempelvis bostad.Det är länsstyrelserna som gör överenskommelser med kommunerna om hur många personer med uppehållstillstånd som kan anvisas till varje kommun.

  Nyanlända med uppehållstillstånd har samma rättigheter och skyldigheter som övriga medborgare.

 4. Arbetsförmedlingen samordnar och ansvarar för etableringen
  Arbetsförmedlingen gör en individuell etableringsplan för att den nyanlända lättare och snabbare ska etableras i samhället.

 5. Lomma kommuns ansvar under etableringsperioden
  Kommunen ska erbjuda den nyanlända svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering, bostadsförsörjning, försörjningsstöd och vid behov andra insatser i kommunens regi. Nyanlända barn ska erbjudas plats i förskola och skola.

Kommunen

 • mottagande av nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige
 • praktisk hjälp i samband med bostad
 • undervisning i svenska
 • samhällsorientering
 • utbetalning av försörjningsstöd innan eller som komplement till etableringsersättning
 • socialt stöd och service
 • boendestöd (en resurs som arbetar stödjande och informativt med att integrera våra nya kommuninvånare)
 • Kommunen arrangerar också språkcaféerna och hjälper till att matcha nyanlända personer med kommuninvånare som vill vara vänfamilj
 • förskola, skola och fritidshem för nyanlända barn

Bjärehovskolan, Karstorpskolan Norra och Karstorpskolan Södra är idag de skolor som tar emot nyanlända elever som kommer till kommunen. Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens star det kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång i landet.


Migrationsverket

 • uppehälle och boende för flyktingar som kommer till Sverige och söker asyl.

Läs mer på migrationsverket.se Länk till annan webbplats. Här finns bland annat statistik och allmän information om den aktuella flyktingsituationen i Sverige.


Arbetsförmedlingen

 • samordna de insatser till vuxna som behövs för att de ska kunna etablera sig i landet
 • ta beslut om etableringsersättning till den nyanlände.

Läs mer på arbetsformedlingen.se Länk till annan webbplats.

 1. Ett ensamt flyktingbarn anländer till Lomma
  Barnet anländer via någon av Migrationsverkets mottagningsenheter, eller på egen hand.

 2. Lomma kommun ansvarar för att ta hand om barnet
  Socialtjänstens enhet för ensamkommande barn möter och registrerar barnet.

 3. Socialtjänsten ordnar boende och praktisk hjälp
  Socialtjänsten ger barnet trygghet genom att ordna tillfälligt boende till exempel i ett HVB-hem, mat, hjälp med praktiska saker och myndighetskontakter.

 4. Barnet söker asyl i Sverige
  Om barnet väljer att söka asyl i Sverige hjälper Socialtjänsten till med kontakterna med Migrationsverket.

 5. Migrationsverket registrerar och startar asylprocessen
  Migrationsverket registrerar barnets ansökan och startar asylprocessen. Efter några dagar bestämmer Migrationsverket vilken kommun barnet ska bo i. Små barn får alltid bo i ett familjehem.

 6. Barnet får boende och stöd
  Migrationsverket utreder barnets behov. Därefter får barnet ett godkänt boende, antingen i Lomma eller i någon närliggande kommun. Om barnet placeras i Lomma ordnar Lomma kommun med god man, barnsomsorg eller skola med mera. Kommunen har även ansvar att följa upp barnet.

Följ med på kommunens språkcafé och ta reda på det! Våra nyanlända har frågor om det svenska samhället och behöver hjälp att träna det svenska språket.

Du kan också läsa mer om en nyanländ famillj här.

Vad kan och vill du göra?

 • Vi söker bostäder åt våra nyanlända. Har du ett rum/hus/fastighet att hyra ut?
 • Vi söker vänfamiljer åt våra nyanlända. Vad innebär vänfamilj?
 • Vi söker fortfarande familjehem till våra ensamkommande barn och unga. Är du/ni intresserade?

Ring till Kontaktcenter, 040-641 10 00, för att få veta mer om ovanstående och för att kopplas ihop med rätt tjänsteman. Tack!

Etablering: Lomma kommuns arbete handlar om att den enskilde ska förstå och efterleva samhälls- och rättssystem, är självförsörjande gällande bostad och ekonomi samt förstår övriga samhällsstrukturer. Etableringshandledarna i kommunen utför detta arbete i form av praktiskt stöd de första månaderna som nyinflyttad i kommunen.

Integration: Lomma kommuns integrationsarbete handlar om att den enskilde ska bli en del i samhället genom att förstå och delta i sociala koder, sociala sammanhang, kultur och normer. Detta sker bland annat genom insatser såsom Språkcafe, Vänfamiljer, Ungdomscoach, Mentorsprogrammet och projektet ”Etablering genom sysselsättning”. Här är också din insats som kommuninvånare viktig. Du kan exempelvis följa med på våra språkcaféer och träffa någon från ett annat land, eller var en vänfamilj för någon. 

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig:
Senast uppdaterad: