Introduktion för flyktingar och invandrare

Här har vi samlat viktig information för dig som nyligen kommit till Sverige och Lomma kommun. Vi hoppas du kommer att trivas i Lomma. Varmt välkommen!

För dig som söker asyl

Migrationsverket ansvarar för dig under tiden du söker asyl i Sverige. På Migrationsverkets webbplats kan du läsa om dina rättigheter som asylsökande vad gäller arbete, boende, hälso- och sjukvård och ekonomiskt stöd.
Migrationsverkets information till dig som söker asyl. Länk till annan webbplats.

Det finns flera möjligheter för dig som är nyanländ i Sverige att arbeta. För att kunna arbeta som asylsökande ska du ha AT-UND, vilket betyder att du är undantagen kravet på arbetstillstånd.

Arbeta under tiden som asylsökande - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Redan i Sverige och vill ansöka om arbetstillstånd - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Som asylsökande med önskan om att arbeta är det alltid Migrationsverket du ska vända dig.

För dig som fått uppehållstillstånd

Filmer om eget boende

Filmerna är en introduktion till den svenska bostadsmarknaden och vad som är bra att känna till. De handlar bland annat om hur man hittar bostad, vad man kan tänka på när man flyttar in, hur man söker egen bostad och vad som är viktigt att tänka på vid kontraktskrivning.

Filmerna finns på arabiska, dari, engelska, somaliska och svenska.

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en utbildning för dig som är ny i Sverige. Du får kunskap om hur samhället fungerar och hur du ska göra för att snabbt komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Vi samarbetar med Lunds kommun i samhällsorientering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digitala klassrum - samhällsorientering på olika språk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska för invandrare (SFI)

Studier i svenska språket är viktigt för att livet i Sverige ska fungera bra. Svenska för invandrare, SFI, ger dig grundläggande kunskaper i svenska och kunskaper om det svenska samhället. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel i språkinlärningen. Efter avslutad kurs får du betyg eller intyg. All undervisning är kostnadsfri. Anmäl dig till SFI.

Språkintroduktion

Språkintroduktion vänder sig till ungdomar som nyligen har anlänt till Sverige och som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program.

Finns språkintroduktion i Lomma?

Övrig utbildning för vuxna

När du har goda kunskaper i svenska står Vuxenutbildningens hela utbud öppet för dig.

Språkstöd under yrkesutbilding

Vi erbjuder språkstöd under yrkesutbildningen för dig som har annat modersmål än svenska. Grundläggande kunskaper i svenska krävs. Ange önskemål och behov i samband med ansökan. Kontakta studie- och yrkesvägledning.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscentrum hjälper dig med dina frågor som rör studier, yrke och framtid.

Läs mer om studie- och yrkesvägledning.

För nyanlända

Om du har uppehållstillstånd och har flyttat till Lomma så är det i första hand Arbetsförmedlingen som stödjer dig i din väg mot arbete. I anslutning till flytten till kommunen så kommer du att få skriva in dig på Arbetsförmedlingen. Tillsammans med Arbetsförmedlingen tar ni fram en etableringsplan.

Arbeta i Sverige - Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Språkpraktik

Det finns möjligheter att söka språkpraktik som ett komplement till SFI-studier. Det är en samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen som kan ge dig en inblick i arbetslivet samtidigt som du tränar svenska språket. Praktiktid och omfattning bygger på en överenskommense mellan individen, arbetsgivaren och skolan.

Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Lomma kommun kan erbjuda dig en vänfamilj som kan underlätta sociala kontakter och hjälpa dig in i samhället. Ni avgör själva hur ofta ni träffas och vad ni gör.

Besök sidan om vänfamilj för ytterligare information och för att anmäla ditt intresse.

Ekonomiskt stöd under den första tiden

Har du nyligen kommit till Sverige som flykting? Då kan du ha rätt till extrastöd för att hjälpa dig in på arbetsmarknaden. Vänd dig till Arbetsförmedlingen för mer information om etableringsstödet.
Läs om etableringsersättning på Arbetsförmedlingen webbsida. Länk till annan webbplats.

Ekonomiskt hjälp

Om du behöver ansöka om ekonomiskt hjälp eller har frågor kan du ringa Kontaktcenter 040-641 10 00. Fråga efter en handläggare för ekonomiskt bistånd.

Här har vi sammanställt några länkar och telefonnummer som kan vara till hjälp. Vissa leder till andra sidor på pitea.se, andra leder till andra webbplatser.

Barnomsorg - kommunens sidor om förskola

Fritidsintressen - kommunens sida om fritid och friluftsliv

Försäkringskassan Länk till annan webbplats. - myndighet för bland annat sjuk- och föräldraersättning

Skatteverket Länk till annan webbplats. - myndighet för skatter

Sjukvård Länk till annan webbplats. - vårdcentralen i Lomma

Tandvård Länk till annan webbplats. - folktandvården i Lomma

Konsumentvägledning

Information om Sverige Länk till annan webbplats. - en portal för nyanlända med information om Sverige

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig:
Senast uppdaterad: