Stöd för äldre

Boende för äldre

Om boende för äldre

Beroende på vilket stöd du behöver finns det olika slags boenden, till exempel vård- och omsorgsboende eller korttidsboende.

Boenden för äldre i Lomma

Alla boenden i Lomma kommun sorterade efter kommundel.


För dig som bor hemma

Hemtjänst

Hemtjänsten ger omvårdnad och stöd till dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Välj din hemtjänst

Du som beviljats hemtjänst kan välja mellan kommunens hemtjänst eller hemtjänst i privat regi.

Mer stöd för dig som bor hemma

Bidrag för anpassa bostaden, gratis fixarhjälp, matlåda, stöd efter sjukhusvistelse, trygghetskamera, trygghetslarm


Ansökan och avgifter

Ansök om äldreomsorg

Ansökningsprocessen steg för steg.

Kostnad för äldreomsorg

Kostnad för olika typer av omsorg, till exempel hemtjänst, trygghetslarm eller boende.


Färdtjänst och ledsagning

Färdtjänst

Du som har svårt att resa med allmänna färdmedel, till exempel buss och tåg, kan få resa med färdtjänst. Du kan också ansöka om riksfärdtjänst.

Ledsagning

Ledsagning är ett stöd för dig som inte kan ta dig till och från fritidsaktiviteter eller behandlingar på egen hand.


Sällskap och aktiviteter

Dagverksamhet

Du som är äldre och har svårt att själv ta dig ut på sociala aktiviteter kan ansöka om dagverksamhet.

Mötesplatser för dig som är över 60 år

För dig som är över 60 år och boende i Lomma finns två mötesplatser med flera aktiviteter.

Senioraktiviteter

Här hittar du ett brett utbud av aktiviteter och föreningar som riktar sig till seniorer.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig:
Senast uppdaterad: