Omsorg och socialt stöd

Socialförvaltningen i Lomma kommun erbjuder olika former av råd, stöd, omsorg och hjälp för att du, som kommuninvånare, ska ha goda möjligheter att leva ett bra liv.

Under Omsorg och hjälp kan du läsa om de verksamheter som Lomma kommun erbjuder barn, unga, vuxna och äldre.

Glada barn med olika etniciteter och härkomst.

Ekonomiskt bistånd, God man, förvaltare, förmyndare, Budget och skuldrådgivning, Konsumentvägledning

Hemtjänst, Särskilda boenden, Mötesplatser, Matsedlar

Hjälp för barn och unga som mår dåligt, Problem hemma, Alkohol, droger och missbruk, Våld och övergrepp, Stöd till föräldrar

Samarbetet efter separation, Bekräfta faderskap och föräldraskap, Vårdnadstvister, Gifta sig, Adoption, Begravning

Missbruk och beroende, Psykisk ohälsa, Våld i nära relation, Sjukvård

Anmäl om du är orolig för ett barn, Bli familjehem, Jourhem, Kontaktperson, Kontaktfamilj

Vad är LSS? Stöd i vardagen, Resor och transporter, Fritid, Sysselsättning, Hjälpmedel och bostadsanpassning, Tandvård och sjukvård, Boenden

Anhörig till person med missbruk, med demens eller till en person med funktionsvariation

Här kan du läsa om hur vi jobbar och hur organisationen ser ut.

Så här är det att jobba hos oss.

Hitta verksamheter

Här beskriver vi alla verksamheter kort och vad de jobbar med.

Med kontaktuppgifter?

Kontaktuppgifter

Kontaktcenter

Ring till Kontaktcenter på telefon 040-641 10 00.
Berätta vad du behöver hjälp med så får du prata med rätt person.

Akut hjälp

Vid en akut situation ska du alltid ringa 112.

Nyheter