Närståendestöd

Närståendestödet är en förebyggande verksamhet som riktar sig till personer som vårdar eller stödjer någon i deras närhet som har en äldrerelaterad problematik.

Titta gärna på vår film som "Hej Mötesplats" gjorde om oss när vi hade flyttat till Centrumgatan 4 i Lomma.

Närståendestödet har fokus på den närståendes situation och kan underlätta för dig som är närstående och din anhörig genom att erbjuda:

  • Enskilda stödsamtal till närstående
  • Avlösningar på närståendestödet eller i det egna hemmet
  • Närstående café
  • Bidra med kunskap och stöd vid behov av kontakt med kommunen eller annan verksamhet

Vi arbetar flexibelt och individuellt utifrån den enskilde för att ge ett anpassat stöd som ger den närstående trygghet och ökad livskvalité.

Vi erbjuder stödsamtal där den närstående kan få beskriva känslor och tankar kring sin livssituation. Vi gör inga journalanteckningar eller bedömningar och vi arbetar med tystnadsplikt.

Närstående kan vara en make eller maka, en son eller dotter, en granne eller god vän som hjälper och stödjer.

Aktiviteter

I takt med att restriktionerna lättar öppnar vi upp alltmer även om det är med begränsat antal deltagare och föranmälan till alla våra aktiviteter på telefon: 040-6411650.

Träffar för nya närstående

I mitten av september startar vi en cirkelgrupp där nya närstående, men även du som varit i kontakt med oss tidigare kan få information om vad Lomma kommun har att erbjuda dig som närstående för stöd, var man vänder sig i olika frågor och träffa andra som är i liknande situation. Anmälan senast den 8 september.

Träffar för närstående som mist sin anhörig

I september startar vi även en cirkel för närstående som nyligen mist sin anhörig. Vi ses under enkla former, fikar och talar med varandra om det som varit svårt men också om det som värmer. Anmälan senast den 13 september.

Öppet hus på Närståendestödet

Onsdagen den 6 oktober är det den Nationella Anhörigdagen. Det känns viktigt för oss att uppmärksamma denna dag, och dig som närstående, och samtidigt bjuda in till Öppet hus för att visa våra nya lokaler på Havsblick. Tag gärna med dig din anhörige.

Mingeltider att välja på denna dag är följande:

Klockan 10.00–11.00, 11.00–12.00, 13.00–14.00, 14.00–15.00, 15.00–16.00

Anmälan senast den 1 oktober.

Kontaktuppgifter

Har ni frågor och funderingar eller vill boka ett möte med oss är ni alltid hjärtligt välkomna att höra av er till oss på tel: 040-6411650 eller e-post: treklovern@lomma.se

Vi finns på Havsblick, Centrumgatan 4 i Lomma.

Sidansvarig: Ulrika Hjelm Clausen

Senast uppdaterad: