Närståendestöd

Närståendestödet är en förebyggande verksamhet som riktar sig till personer som vårdar eller stödjer någon i deras närhet som har en äldrerelaterad problematik.

Titta gärna på vår film som "Hej Mötesplats" gjorde om oss när vi hade flyttat till Centrumgatan 4 i Lomma

Närståendestödet

Närståendestödet har fokus på den närståendes situation och kan underlätta för dig som är närstående och din anhörig genom att erbjuda:

  • Enskilda stödsamtal till närstående
  • Avlösningar på närståendestödet eller i det egna hemmet
  • Närstående café
  • Bidra med kunskap och stöd vid behov av kontakt med kommunen eller annan verksamhet

Vi arbetar flexibelt och individuellt utifrån den enskilde för att ge ett anpassat stöd som ger den närstående trygghet och ökad livskvalité.

Vi erbjuder stödsamtal där den närstående kan få beskriva känslor och tankar kring sin livssituation. Vi gör inga journalanteckningar eller bedömningar och vi arbetar med tystnadsplikt.

Närstående kan vara en make eller maka, en son eller dotter, en granne eller god vän som hjälper och stödjer.

Vi har nu öppnat upp för utomhusaktiviteter i form av Närstående café. OBS! Föranmälan behövs, på telefon 040-6411650.

Ni är fortsatt välkomna att höra av er för stödsamtal samt för att diskutera avlastning i hemmet.

Har ni frågor och funderingar så är ni alltid hjärtligt välkomna att höra av er till oss på tel: 040-6411650 eller e-post: treklovern@lomma.se

Vi finns på Havsblick, Centrumgatan 4 Lomma


Sidansvarig: Ulrika Hjelm Clausen
Senast uppdaterad: