Om någon i din familj
eller som står dig nära
använder droger
eller dricker för mycket alkohol
kan du få hjälp och stöd.

Anhörig till person med missbruk

Det kan vara svårt att vara anhörig till någon som har alkohol-, narkotika- eller läkemedelsproblem. Därför erbjuder kommunen stöd för dig som är anhörig till person med beroende och missbruk.

Som närstående och anhörig kan du både vara ett stöd och själv behöva stöd i olika former för att orka.

Så här kan du få stöd

Du kan få kunskap om hur alkohol och droger påverkar oss medicinskt, psykologiskt och socialt. Du får också ökad insikt om hur beroendet kan påverka närstående och redskap för hur du kan förbättra din situation och samtidigt hjälpa din närstående på bästa sätt.

Stödet är kostnadsfritt och vi arbetar under sekretess.

Råd- och stödsamtal

  • Kortare rådgivning och information, vid högst fem tillfällen.
  • Utan ansökan och beslut. Ingenting journalförs.
  • Ring Kontaktcenter och be att få tala med Behandlingsteamet. Telefonnummer hittar du längst ner på den här sidan.

Ansöka om stöd

Är ditt behov större än fem råd- och stödsamtal så gör du en ansökan om stöd. Ansöka om stöd - så här går en ansökan till steg för steg.

Stöd för anhöriga till personer som är under 25 år

På Mottagning Maria mellersta Skåne kan du få stöd om du är närstående till någon som är under 25 år som har ett missbruk eller beroende:

Mottagning Maria mellersta Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5 tips till dig som tror att din ungdom använder droger

Är du orolig för att din ungdom använder droger eller alkohol? I filmen från Mariamottagningen får en förälder konkreta tips om vad som är bra att tänka på när man pratar med sin ungdom om droger och alkohol.

Vem är anhörig?

Det är du själv som avgör om du är anhörig. En närstående kan vara en förälder, partner, vuxet barn, syskon, sambo eller nära vän.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Felicia Mellgren Sandkvist

Senast uppdaterad: