Stöd till anhöriga

Det kan vara svårt att vara anhörig till någon som är sjuk eller har det svårt på olika sätt. Därför erbjuder kommunen stöd för dig som är anhörig.

Anhörigstöd finns för dig som vårdar eller stödjer en närstående. Den du hjälper kan vara ett barn, en maka/make, en förälder, en släkting, en granne eller en vän.

Det finns olika sorters hjälp att få för dig som är anhörig.

Anhörig till en äldre person

Närståendestödet är Lomma kommuns verksamhet för dig som vårdar eller stödjer en anhörig med äldrerelaterad problematik.

Anhörig till en äldre person

Anhörig till en person med funktionsnedsättning

Det finns en lag som bestämmer vilka funktionshindrade som har rätt till särskilt stöd och service. Lagen heter LSS. Här läser du om vilket stöd du kan få.

Anhörig till en person med funktionsnedsättning

Anhörig till en person med missbruk och beroende

Det kan vara svårt att vara anhörig till någon som har alkohol-, narkotika- eller läkemedelsproblem. Därför erbjuder kommunen stöd för dig som är anhörig till person med beroende och missbruk.

Anhörig till person med missbruk

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Senast uppdaterad: