Om du och din partner får barn och ni inte är gifta,

behöver socialförvaltningen fastställa vem som

är pappa till barnet.

Bekräfta faderskap och föräldraskap

När en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det gäller också när två kvinnor skaffar barn tillsammans. Syftet med det är att klargöra vem som är fader / förälder till barnet, bland annat för att se till att barnet får försörjning och arvsrätt.

När du fått barn skickar Skatteverket ett meddelande till den kommun du är folkbokförd i. Inom ett par veckor tar kommunen kontakt med dig för att kunna fastställa faderskapet/föräldraskapet. Föräldrar som vill ha gemensam vårdnad om barnet kan anmäla detta samtidigt.

Hur går det till?

När det gäller föräldrar som lever i samboförhållande är utredningen mycket enkel.

 • Faderskaps-/föräldraskapsbekräftelsen innebär att föräldrarna kommer till kommunhuset och undertecknar faderskaps-/föräldraskapshandlingarna.
 • Bekräftelsen av ett faderskap/föräldraskap ska vara skriftlig, daterad och bevittnad av två personer.
 • Vid besöket ska för­äldrarna ha med giltig legi­tim­ation.
 • När ni har skrivit på bekräftelsen, skickas uppgifterna till Skatte­verket som regist­rerar fadern/föräldern pappan till barnet.

Föräldrar som inte bor till­sammans

 • Om föräldrarna inte bor till­sammans gör familje­rätten en utredning för att fast­ställa vem som är fadern/förälder till barnet.
 • Antingen gör ni ett gemensamt besök på familjerätten eller så kommer ni var och en för sig.
 • Fadern/förälder till barnet skriver på en faderskaps­-/föräldraskapsbekräftelse och uppgifterna skickas sedan till Skatte­verket som registrerar fadern/föräldern.

Faderskaps­utredning/föräldraskapsutredning

 • Om det är oklart, råder osäkerhet eller oenighet om vem som är fader/förälder till barnet gör familje­rätten en så kallad fader­skaps­utredning/föräldraskapsutredning.
 • Ibland behövs en DNA-undersökning, för att komma fram till vem som är far till fader/förälder. I en­staka fall avgörs fader­skapet/föräldraskapet i domstol.
 • Det går att bekräfta faderskap/föräldraskap redan under senare delen av graviditeten. Då kontaktar ni själva Lomma kommun.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kommunens Kontaktcenter.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Felicia Mellgren Sandkvist
Senast uppdaterad: