Hemtjänst

I första hand är du själv som ansvarar för att du ska klara dig i ditt hem och se över dina möjligheter till att kunna leva så självständigt som möjligt. Det kan gälla att möblera om i sitt hem, byta bostad eller att på annat sätt förändra sin levnadssituation.

När du inte längre kan klara din situation på egen hand eller genom hjälp av annan kan du ansöka om hemtjänst hos en biståndshandläggare.

Hemtjänstens uppgift är att ge dig stöd och hjälp i ditt hem för att du ska kunna vara så självständig som möjligt. Ditt behov av hjälp prövas individuellt och utgår från just din livssituation. Hjälpen som kan beviljas är i form av service, personlig omvårdnad och måltider.

Om du behöver hjälp

Om du vill ansöka om hemtjänst tar du kontakt med en biståndshandläggare på Lomma kommun via Kontaktcenter, telefon 040-641 10 00. Du kan ansöka muntligt eller skriftligt. Blankett för att ansökan om hemtjänst.PDF

Så här går det till att göra en ansökan.

Vem utför hemtjänsten?

Hemtjänsten drivs i Lomma kommuns regi.

Valmöjligheter

I din genomförandeplan planerar du tillsammans med hemtjänsten hur och när du vill ha de insatser du har beviljats.

Kontakt

Vardagar kl 7.30-15.00

Centrum, Bjärred

040-641 16 46

Omkretsen, Bjärred

040 -641 10 19

Havsblick, Lomma

Samordnare 040-641 12 27
Enhetschef 0733-41 12 00
Lämna gärna meddelande om vi inte svarar, telefonerna lyssnas av regelbundet och vi återkommer så fort vi kan.

Solberga, Lomma

Samordnare/Brukartelefon dagtid: 040-641 10 18
Brukartelefon kvällstid: 040-641 15 36, lämna meddelande så blir du uppringd
Enhetschef: 073-341 12 92

Samordnare har tidigare även haft telefonnummer 040-641 15 21 men denna anknytning har avslutats till årsskiftet.

Kvällar och helger

Bjärred

040-641 16 59. Under kvällar och helger finns det en telefonsvarare som lyssnas av regelbundet.

Havsblick

Hemtjänstens grupplokal 040-641 14 50.
Lämna meddelande, telefonsvararen lyssnas av regelbundet.

Solberga, Lomma

Hemtjänstens grupplokal har telefonnummer 040-641 15 36.
Lämna meddelande, telefonsvararen lyssnas av regelbundet.

Information

Vill du ha ytterligare information ska du kontakta kommunens kontaktcenter, telefon 040-641 10 00.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Jenny Hansson
Senast uppdaterad: