Hemtjänst

I första hand är du själv som ansvarar för att du ska klara dig i ditt hem och se över dina möjligheter till att kunna leva så självständigt som möjligt. Det kan gälla att möblera om i sitt hem, byta bostad eller att på annat sätt förändra sin levnadssituation.

När du inte längre kan klara din situation på egen hand eller genom hjälp av annan kan du ansöka om hemtjänst hos en biståndshandläggare.

Hemtjänstens uppgift är att ge dig stöd och hjälp i ditt hem för att du ska kunna vara så självständig som möjligt. Ditt behov av hjälp prövas individuellt och utgår från just din livssituation. Hjälpen som kan beviljas är i form av service, personlig omvårdnad och måltider.

Om du behöver hjälp

Om du vill ansöka om hemtjänst tar du kontakt med en biståndshandläggare på Lomma kommun via Kontaktcenter, telefon 040-641 10 00. Du kan ansöka muntligt eller skriftligt.

Vem utför hemtjänsten?

Hemtjänsten drivs i Lomma kommuns regi.

Valmöjligheter

I din genomförandeplan planerar du tillsammans med hemtjänsten hur och när du vill ha de insatser du har beviljats.

Så här kontaktar du hemtjänsten

För att du ska känna dig trygg med den vård och omsorg som hemtjänsten i Lomma kommun ger dig så är det viktigt att du kan nå oss. Om det är en akut situation trycker du på ditt trygghetslarm.

  1. Prata i första hand med din kontaktperson eller den hemtjänstpersonal som kommer hem till dig.
  2. Du kan även ringa hemtjänstens telefon.

Telefontid: 8.00–12.00 helgfri vardag måndag till fredag.

Ring det område du tillhör:

  • Havsblick 040-641 12 27
  • Solberga 040-641 10 18
  • Bjärred 040-641 12 52

Ringer du utanför telefontiden kan du lämna ett meddelande så återkommer vi till dig senast nästkommande vardag.

Hemtjänstens enhetschefer

Albana Veseli, Verksamhets- och bemanningsstöd och Havsblick dag
Mobil: 073-341 12 00, e-post: albana.veseli@lomma.se

Anette Björk, Nattpatrull och Havsblick kväll
Mobil: 073-341 12 51, e-post: anette.bjork@lomma.se

Steinunn Ingolfsdottir, Bjärred dag/kväll och servicegrupp
Telefon: 040-641 13 04, mobil: 073-034 20 84, e-post: steinunn.ingolfsdottir@lomma.se

Hao Phang, Solberga dag/kväll och servicegrupp
Mobil: 073-703 34 04, e-post: hao.phan@lomma.se

Information

Vill du ha ytterligare information ska du kontakta kommunens kontaktcenter, telefon 040-641 10 00.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Jenny Hansson

Senast uppdaterad: