Hjälp i hemmet, hemtjänst

För de flesta är det en trygghet att kunna bo kvar hemma. För att du ska kunna bo kvar kan du få hjälp med sådant som du inte klarar att göra själv.

Det kan till exempel vara hjälp med städning, tvättning och personlig omvårdnad samt måltider. Hjälpen kan ges dagtid, kvällar och nätter.

Du kan också ansöka om att få trygghetslarm för att kunna kalla på hjälp i akuta situationer.

Stöd och hjälp kring måltider kan beviljas i olika former utifrån individens behov

  • Måltider. Dagligt stöd i form av måltider innebär hjälp med frukost, värma lunchlåda, eftermiddagsfika samt lättare kvällsmat. I insatsen ingår även hjälp med att plocka fram och ta undan efter måltiderna samt diska. I insatsen ingår vid behov förflyttning till och från matbordet.
  • Måltidshjälp. Insatsen innebär att personal sitter med under måltiden för att säkerställa att brukaren äter/dricker, inte sätter i halsen, att maten delas samt vara ett aktivt stöd för den enskilde under måltiden. I insatsen ingår vid behov förflyttning till och från matbordet. Normalnivån för insatsen är hjälp i samband med frukost, lunch, mellanmål och kvällsmat.
  • Matdistribution. Insatsen innebär beställning och leverans av matlådor. Maten som levereras följer de Nordiska näringsrekommendationerna och Livsmedelverkets kostråd för äldre. Insatsen beviljas till dem som inte själv kan tillreda sitt huvudmål på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning samt som har behov av insatsen minst fem dagar per vecka. För mer information kring matdistributionen, se informationsfoldern Från kök till kök nedan.

Ditt behov av hjälp bedöms utifrån socialtjänstlagen och prövas av kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren tar hänsyn till din livssituation och dina önskemål.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Viktoria Nyman

Senast uppdaterad: