Hjälp i hemmet - vilket stöd kan du få?

Det finns olika sätt som du kan få stöd i vardagen via kommunen.

I första hand är det du själv som ansvarar för att du ska klara dig i ditt hem och se över dina möjligheter till att kunna leva så självständigt som möjligt. Det kan gälla att möblera om i sitt hem, byta bostad eller att på annat sätt förändra sin levnadssituation. När du inte längre kan klara din situation på egen hand eller genom hjälp av annan kan du ansöka om stöd och hjälp hos en biståndshandläggare genom Kontaktcentrum, på telefon 040-641 10 00

När du har behov av hjälp och stöd.

I Lomma kommun kan du ansöka om hemtjänst med olika former av hjälp, hjälpmedel och särskilda boenden. I den förebyggande verksamheten finns Närståendestödet, Träffpunkter, hjälp av en fixare i hemmet och förebyggande hälsosamtal.

Du som har en demenssjukdom/kognitiv sjukdom eller är närstående till en person som har demenssjukdom/kognitiv svikt kan få stöd av vår demenssjuksköterska.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Jenny Hansson

Senast uppdaterad: