I kommunen finns en sjuksköterska
som ser till så att
kommunen arbetar på rätt sätt
med att ge god vård.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård och rehabilitering som erbjuds inom kommunens vård och omsorg är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas huvudsakliga uppgifter är att se till att:

  • riktlinjer för hur vården skall bedrivas och rutiner för läkemedelshantering och dokumentation utarbetas
  • patienten ges den vård och behandling som läkare ordinerat
  • beslut om att delegera ansvar för utförande av hälso- och sjukvårdsuppgifter är förenliga med patientsäkerheten och
  • rutiner om avvikelser och anmälan om skador (lex Maria) finns

Om du har synpunkter eller frågor om ovanstående är du välkommen att kontakta MAS.

Kontaktuppgifter

Eva Björklund

MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska

040-641 12 78

Sidansvarig: Eva Björklund

Senast uppdaterad: