I kommunen finns en sjuksköterska
som ser till så att
kommunen arbetar på rätt sätt
med att ge god vård.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård och rehabilitering som erbjuds inom kommunens vård och omsorg är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas huvudsakliga uppgifter är att se till att:

  • riktlinjer för hur vården skall bedrivas och rutiner för läkemedelshantering och dokumentation utarbetas
  • patienten ges den vård och behandling som läkare ordinerat
  • beslut om att delegera ansvar för utförande av hälso- och sjukvårdsuppgifter är förenliga med patientsäkerheten och
  • rutiner om avvikelser och anmälan om skador (lex Maria) finns

Om du har synpunkter eller frågor om ovanstående är du välkommen att kontakta MAS via kommunens växel 040-641 10 00.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl
Senast uppdaterad: