Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska kallas kort för MAS. MAS arbetar för att hälso- och sjukvården ska vara en god och säker vård.

MAS utarbetar riktlinjer och rutiner för att vården ska vara säker. Det kan handla om rutiner för hur läkemedel ska förvaras och rutiner kring exempelvis hygien och journaler.

MAS besöker socialförvaltningens olika verksamheter för att ge förbättringsförslag. Att ge information om lagar och regler ingår i arbetsuppgifterna.

Om du har synpunkter eller frågor om vården eller bemötandet i vården är du välkommen att kontakta MAS. Du når MAS genom Lomma kommuns kontaktcenter, telefon 040-641 10 00.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Marie Nykvist
Senast uppdaterad: 2019-03-08