Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Anhörig till person med beroende

Det kan vara svårt att vara anhörig till någon som har alkohol-, narkotika- eller läkemedelsproblem. Därför erbjuder kommunen stöd för dig som är anhörig till person med beroende och missbruk.

Den som är drabbad kan ha svårt att själv se att hen är på väg in i ett beroende. Som närstående och anhörig kan du både vara ett stöd och själv behöva stöd i olika former för att orka stötta.

Så här kan du få stöd

Du kan få kunskap om hur alkohol och droger påverkar oss medicinskt, psykologiskt och socialt. Du får också ökad insikt om hur beroendet kan påverka närstående och redskap för hur du kan förbättra din situation och samtidigt hjälpa din närstående på bästa sätt.

Stödet är kostnadsfritt och vi arbetar under sekretess.

Råd- och stödsamtal

  • Kortare rådgivning och information, vid högst tre tillfällen.
  • Utan ansökan och beslut. Ingenting journalförs.
  • Ring Kontaktcenter och be att få tala med Behandlingsteamet. Telefonnummer hittar du längst ner på den här sidan.

Ansöka om stöd

Är ditt behov större än tre råd- och stödsamtal så gör du en ansökan om stöd. Så här går en ansökan till steg för steg.

Vem är anhörig?

Det är du själv som avgör om du är anhörig. En närstående kan vara en förälder, partner, vuxet barn, syskon, sambo eller nära vän.

Vårt stöd riktar sig till dig som ger stöd till en person under 65 år.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Felicia Mellgren Sandkvist
Senast uppdaterad: 2020-11-23