Om du är orolig för en vuxen

Om du är orolig för att en person inte mår bra och tar skada av detta kan du göra en orosanmälan till kommunen.

Oro för en vuxen kan till exempel handla om missbruk, våldsutsatthet och psykiska problem som påverkar vardagen.

Du kan göra en orosanmälan som privatperson eller i din yrkesroll

Om du som privatperson väljer att göra en anonym orosanmälan tänk då på att det blir svårare för oss att utreda ärendet. Som privatperson får du inte veta hur vi utreder ärendet och hur vi hjälper till.

Om du vill lämna in en orosanmälan i din yrkesroll behöver du inte ha personens godkännande men det kan vara bra att berätta för personen att du tänker lämna en orosanmälan.

Osäker på om du ska göra en anmälan?

Det kan vara svårt att veta när det är så allvarligt att du behöver göra en orosanmälan. Du kan först få råd av en socionom på kommunen. Ring 040-641 10 00 och be att få prata med mottaget för vuxenfrågor.

Du kan rådfråga utan att berätta vem du eller personen är. Tänk då på att inte presentera dig med namn när du ringer. Du kan även anmäla anonymt men då är det viktigt att informationen är så detaljerad som möjligt eftersom socialsekreteraren i efterhand inte kan be om kompletterande information.

Lämna in orosanmälan

Ring kommunens Kontakcenter på telefon 040-641 10 00.

Under begränsade öppettider i Kontaktcenter kan du ringa 040-641 12 20 eller 040- 641 12 35.

Du kan även lämna en skriftlig anmälan till Socialförvaltningen, Hamngatan 3, 234 81 Lomma.

OBS! Om du tror att personen befinner sig i akut fara, ring 112. Skicka gärna in en orosanmälan efter samtalet.

Vad händer när jag gjort en anmälan?

Efter att en anmälan inkommit till oss görs en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan.

Om det behövs och den enskilde vill göra en ansökan om stöd och hjälp startar vi en utredning. Vill inte den enskilde ha stöd från socialförvaltningen kan utredning endast inledas mot personens vilja i särkilda fall som gäller mycket allvarligt missbruk.

Vi hanterar alla orosanmälningar skyndsamt.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Felicia Mellgren Sandkvist
Senast uppdaterad: 2020-11-09