Det kan vara svårt att veta hur man ska agera i olika situationer, oavsett hur gammalt barnet är. Ibland behövs en utomstående att prata med som kan ge råd och stöd i din föräldraroll.