Stöd för barn, unga och föräldrar

När någon i familjen mår dåligt eller har det svårt påverkas hela familjen. Det kan vara svårt att lösa problemen på egen hand.

Det är viktigt att man får stöd och hjälp i tid så att problemen inte växer och blir större och svårare att lösa.

Här har vi samlat information och olika kontaktuppgifter för råd, stöd och hjälp. Du kan också ta kontakt med oss direkt så hjälper vi dig var du kan vända dig.

Kontakta oss om du behöver hjälp

Akut hjälp

Vid en akut situation ska du alltid ringa 112.

Skolan

Det finns alltid någon vuxen som är beredd att lyssna och hjälpa dig. Du kan till exempel prata med kuratorn eller sköterskan på din skola.

Socialförvaltningen

Ring till Kontaktcenter på telefon 040-641 10 00. Berätta vad du behöver hjälp med så får du prata med rätt person.

Fler kontaktuppgifter för barn och unga

Här hittar du mer information om vem du kan vända dig till vid olika problem.

OBS! Kolla på länken ovan.

Du har möjlighet att vara anonym när du kontaktar oss. Vill du vara anonym är det viktigt att du inte säger vad du heter, var du ringer ifrån, din e-postadress eller barnets namn. Då kan vi bli skyldiga att ingripa. Om du anser att ett barn är i akut fara ska du kontakta polisen.

Vårt stöd kostar ingenting och vi har tystnadsplikt.

Koll på Soc

Vill du ha mer koll på vilken hjälp du kan få av en socialförvaltning?
Besök kollpasoc.selänk till annan webbplats

1. Kontakta oss

2. Råd- och stödsamtal

Text

3. Vi träffas och pratar

Vi på Socialförvaltningen träffar dig när det har hänt något som du mår dåligt av eller om någon är orolig för dig.

4. Träffas flera gånger

Ibland behöver vi träffas flera gånger, och då kallas det för att vi gör en utredning. Att göra en utredning betyder att vi tillsammans med dig och din familj kommer fram till om det är något ni kan behöva hjälp med.

5. Vad händer sen?

?

Text kopierad från Åstorp. Hur ser det ut i Lomma?

https://astorp.se/omsorg-och-stod/familjer-barn-och-unga/stod-till-barn-och-familjer.htmllänk till annan webbplats

 

Öppenvården arbetar med stödinsatser enskilt för barn, unga och föräldrar, men också med familjebehandling. Det kan handla om konflikter i hemmet, missbruk, dåligt mående eller våld och övergrepp, för att nämna några exempel.

Öppenvården arbetar också med gruppverksamheter för barn och även för föräldrar. Där får man träffa andra människor med liknande erfarenheter, och få stöd och vägledning av familjebehandlare.

För att få kontakt med öppenvården ringer man kommunens Kundtjänst 042-640 00länk till annan webbplats så kopplar de dig rätt. Ibland kan det räcka med ett fåtal samtal hos familjebehandlare. Upp till fem samtal kan erbjudas, utan att man gör någon utredning. Dessa samtal kallas servicesamtal, och kan ges till föräldrar och till ungdomar från att de fyllt 15 år. Andra gånger behövs en längre kontakt, och då utreds behovet av insats.

Familjebehandlarna har, liksom övrig personal på socialförvaltningen, tystnadsplikt.

Öppenvården och dess familjebehandlare arbetar med bland annat:

 • Servicesamtal
 • Personligt stöd till barn och ungdomar
 • Föräldrastöd
 • Familjebehandling
 • RePULSE (träningsmetod för den som har svårigheter att kontrollera sina impulser)
 • Samverkan med andra verksamheter med fokus på barns behov, som till exempel förskola, skola och BUP
 • Medling vid brott.

Gruppverksamheter:

 • CAP-grupper (Children are people)
 • Stödgrupp för barn till förälder i svår konflikt
 • Active Parenting.

Text kopierad från Åstorp. Hur ser det ut i Lomma?

https://astorp.se/omsorg-och-stod/familjer-barn-och-unga/stod-till-barn-och-familjer.htmllänk till annan webbplats

 

Under en utredning har du egna socialsekreterare som jobbar för att du ska få det så bra som möjligt. Vi talar med dig och ofta även dina föräldrar om hur du mår och hur det är hemma, i skolan och på fritiden. Vi vill veta om det finns något som du tänker skulle kunna bli bättre och om du vill förändra något för att allt ska bli så bra som möjligt. Vårt mål är att du ska få det bättre hemma och att det som är jobbigt, tufft och läskigt ska försvinna.

Om du vill, kan vi även tala med andra personer som är viktiga för dig. Det kan till exempel vara din fritidsledare, granne eller lärare.

En utredning handlar inte om att någon har gjort fel. Tvärtom handlar det om att hitta rätt hjälp för dig, om du behöver det. Vi kanske kommer fram till att allt har blivit bättre under utredningen och att ni inte vill ha eller behöver någon hjälp. Då avslutar vi utredningen och ni behöver inte träffa oss mer.

Under utredningen kan vi tillsammans med dig och din familj komma fram till att ni behöver hjälp. Då bestämmer vi tillsammans med dig vilken hjälp som passar bäst. Det kan vara hjälp som alla kan få utan att en utredning behöver göras, men det kan också vara hjälp som vi bara kan erbjuda efter en utredning.

Vi har tystnadsplikt

Det du berättar för oss får vi inte berätta för någon annan, eftersom vi har sekretess. Det innebär att lagen säger att vi inte får föra saker vidare. De enda som får veta vad du har sagt till oss är dina vårdnadshavare.

Vårdnadshavare är ofta samma sak som föräldrar. Är du osäker, är det bara att fråga oss, så berättar vi för dig. Ibland får vi inte ens berätta för dina föräldrar, om du verkligen inte vill att de ska veta.

Text om detta?

Familjehem

För de barn som inte kan bo tillsammans med sina föräldrar är det extra viktigt att de får möjlighet att komma till en trygg familj där de kan stanna under en kortare eller längre tid.

Jourhem

Att vara jourhem innebär att ni tar emot barn och ungdomar i ert hem i det akuta skedet när barnet av olika anledningar inte kan bo hemma. Barn och ungdomar är placerade i jourhem under en begränsad tid.

Kontaktfamilj

Familjen ska fungera som ett kompletterande stöd till barnet och dennes familj.

Kontaktperson

Vissa personer kan ha behov av en kontaktperson som kan lyssna, vara tillgänglig och vara en förebild, hjälpa den enskilde och hens närmsta i personliga angelägenheter.

Stödfamilj

Stödfamiljen fungerar som en korttidsvistelse utanför det egna hemmet där barn med funktionsnedsättning kan vistas hos en familj, vanligtvis ett veckoslut per månad.

Nuvarande info på lomma.se

Du som är i åldern 15-21 år och har begått ett brott, kan dömas till ungdomstjänst av tingsrätten. Tingsrätten bestämmer hur många timmar ungdomstjänst du döms till, det kan variera mellan 20 och 150 timmar.

Ungdomstjänst innebär att du arbetar utan lön, på en arbetsplats där du har en handledare som ger stöd och vägledning. I ungdomstjänsten ingår även några timmars samtal hos Behandlingsteamet. Samtalen är individuella och ger dig tillfälle att reflektera över din situation och det brott du är dömd för.

Syftet med ungdomstjänst är att förebygga brott. Samtalen handlar därför mycket om att prata om strategier för att undvika kriminalitet.

Tillsammans med dig och dina vårdnadshavare kommer vi planera för hur du ska genomföra ungdomstjänsten. Dina arbetstider bestäms utifrån din skolgång och handledarens arbetstider.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Felicia Mellgren Sandkvist
Senast uppdaterad: 2020-11-26