Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Närståendestöd

Närståendestödet vänder sig till personer som bor i Lomma kommun och som har någon anhörig boende i Lomma kommun med en äldrerelaterad sjukdom.  

Syftet med närståendestödet är att ha fokus på den närståendes situation genom att underlätta närstående och anhörigas situation.

Genom att:

  •   erbjuda kostnadsfri avlösning
  •   ge råd och stöd
  •   ge information och kunskap
  •   erbjuda telefonservice
  •   ge erbjudande om deltagande i närståendeprogram

Treklövern

Då du som närstående kan behöva tid för dig själv, kan närståendeverksamheten erbjuda dagplatser för den anhörige på Treklövern. Vistelsen kan sträcka sig från timmar till hela dagar, alternativt kvällar. Vi kan även erbjuda avlösning i det egna hemmet.

Treklövern finns på Nybovägen 71 i Lomma. På Treklövern arbetar kompetent personal med lång erfarenhet och stort engagemang. Planering inför en vistelse på Treklövern sker tillsammans med personalen.

Närståendeverksamheten stänger varannan helg. Vistelsen är avgiftsbefriad. Matkostnad tillkommer. Vid regelbundenhet och/eller längre varaktighet kan andra stödinsatser övervägas.  

Vår ambition är att på olika sätt skapa förutsättningar för ett individuellt och flexibelt stöd. Detta kan vara stödsamtal, avlösning i hemmet och avlösning på Treklövern. Vi strävar efter att skapa trygghet och ge möjlighet till livskvalitet utifrån de närståendes individuella behov.  

Du är varmt välkommen med dina frågor och funderingar.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Ingrid Jarnebrant
Senast uppdaterad: 2018-10-02