Närståendestöd

Närståendestödet är en förebyggande verksamhet som riktar sig till personer som vårdar eller stödjer någon i deras närhet som har en äldrerelaterad problematik.

Treklövern

Närståendestödet på Treklövern har fokus på den närståendes situation och kan underlätta för dig som är närstående och din anhörig genom att erbjuda:

  • Enskilda stödsamtal till närstående
  • Avlösningar på Treklövern eller i det egna hemmet
  • Närstående café
  • Bidra med kunskap och stöd vid behov av kontakt med kommunen eller annan verksamhet

Vi arbetar flexibelt och individuellt utifrån den enskilde för att ge ett anpassat stöd som ger den närstående trygghet och ökad livskvalité.

Vi erbjuder stödsamtal där den närstående kan få beskriva känslor och tankar kring sin livssituation. Vi gör inga journalanteckningar eller bedömningar och vi arbetar med tystnadsplikt.

Närstående kan vara en make eller maka, en son eller dotter, en granne eller god vän som hjälper och stödjer.

Vårt närstående café har öppet varje vardag kl.11-12 samt på tisdag och torsdag även kl.13.30-14.30. Vi bjuder på kaffe och kaka när du besöker vårt café.

I rådande läge är det begränsat antal deltagare i all vår verksamhet och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tvätta händerna noga och stanna hemma om du är sjuk. Föranmälan gäller på telefon 040-641 16 50.

Varmt välkommen! 

Dagplatser

Då du som närstående kan behöva tid för dig själv, kan närståendeverksamheten erbjuda dagplatser för din anhörig på Treklövern. Vistelsen kan sträcka sig från timmar till hela dagar. Vi kan även erbjuda avlösning i det egna hemmet.

Planering inför vistelsen sker tillsammans med personalen och bokning kan ske för två tillfälle i taget. Vistelsen är utan avgift men kostnad för mat tillkommer.

Vid regelbundenhet och/eller längre varaktighet kan andra stödinsatser övervägas.

Du är alltid varmt välkommen med dina frågor och funderingar

Vi finns på Nybovägen 71 i Lomma

Kontakta gärna oss på: telefon 040-641 16 50 eller e-post: treklovern@lomma.se

Närståendestödet Treklövern på Nybovägen 71 i Lomma.

Närståendestödet Treklövern på Nybovägen 71 i Lomma.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Ulrika Hjelm Clausen
Senast uppdaterad: 2020-09-22