Om du dricker för mycket,
använder droger
eller har svårt att sluta spela
kan du eller din familj
kontakta oss för att få hjälp.

Missbruk

Det finns hjälp att få om du är orolig för dig själv eller någon i din närhet som dricker eller spelar för mycket, använder droger eller har någon annan typ av risk- eller missbruk. Kontakta socialtjänsten via telefonnummer 040-641 12 20 eller 040-641 12 35 om du är orolig för dig själv eller någon annan utifrån missbruk.

Hitta på sidan

Missbruk och beroende går ibland att bryta på egen hand och ibland med hjälp av familj eller vänner. Men det finns situationer där mer stöd kan behövas. Att förändra sitt sätt att leva är en omställning som kräver uthållighet. Vi kan vara ett stöd i att skapa och behålla motivation samt hitta nya strategier.

Så här går det till

Du som är över 18 år kan själv ansöka om olika former av stöd hos socialförvaltningen. Efter att du kontaktat oss utreder vi dina behov, och beslutar i samråd med dig vilken insats som är lämplig. Det är din sociala situation och omfattningen på missbruket som avgör vilken insats som blir aktuell.

Du kan också vända dig till oss för att få råd om ditt eget eller någon annans missbruk eller om du vill göra en anmälan.

Behandlingsteamet kan erbjuda råd och stöd, det vill säga kortare rådgivning och information, vid högst tre tillfällen, utan ansökan och beslut. Ring Kontaktcenter och be att få tala med Behandlingsteamet. Telefonnummer hittar du längst ner på den här sidan.

Hjälp hos Behandlingsteamet

Behandlingsteamet är Lomma kommuns egen öppenvård och riktar sig till alla åldrar. Till Behandlingsteamet kan du komma ensam, med din partner eller med din familj.

Det är bra om hela familjen kan vara med och stötta ungdomar i att förändra sitt förhållande till alkohol eller droger, eftersom situationen ofta påverkar alla på olika sätt. I familjesamtalen får var och en möjlighet att berätta hur man påverkas av situationen. Man får också stöd för att finna strategier för familjen. Samtalen handlar om frihet och gränser, förtroende och tillit. Du som är ung kan också få enskilda samtal där du kan prata själv utan dina föräldrar.

Du som är barn eller ungdom och oroar dig för att du själv, dina föräldrar, eller någon annan i din närhet dricker för mycket, använder droger, missbrukar tabletter, spel eller något annat, är välkommen att kontakta Behandlingsteamet. Du kan också få hjälp av din skolas elevhälsa.

Alla insatser från Behandlingsteamet är gratis.

På vilka sätt kan jag få hjälp?

Du kan samtala med oss för att komma igång med din behandling. Samtalen ska hjälpa dig att stärka din motivation och tro på att du kan ändra livsstil och komma ur dina missbruks- och beroendeproblem. Samtalens fokus är dina egna tankar och utgångspunkter. De bygger på att vi tror att du har förutsättningar att fatta egna beslut, samt att du är den som ansvarar för förändringen i ditt liv.

För dig som vill träna dig i att fortsätta vara nykter och drogfri finns så kallad återfallspreventionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är en samtalsserie på åtta träffar. Du kommer att hitta verktyg för att förebygga återfall och/eller att förkorta och minimera skadeverkningarna vid ett eventuellt återfall. Kursen bygger på kognitiv beteendeterapi som är en strukturerad och målinriktad metod med fokus på tanke och handling i nuet.

Du kanske har en känsla av att du börjat tappa kontrollen och har fastnat i ett beroende av exempelvis droger, alkohol eller spel? Vi kan arbeta med detta på olika sätt, exempelvis enligt vår 12-stegsbehandling. Där får du arbeta med din livshistoria och beroendets negativa konsekvenser. Behandlingen handlar även om kunskap om sjukdomsbegreppet, medicinska och psykologiska konsekvenser av beroende samt de tolv stegen för att nå förändring.

Det finns närståendestöd för dig som har någon i din närhet med alkohol-, narkotika- eller läkemedelsproblem. Du kan vara förälder, partner, vuxet barn, syskon, sambo eller nära vän. Du får kunskap om hur alkohol och droger påverkar oss medicinskt, psykologiskt och socialt. Du får också ökad insikt om hur beroendet kan påverka närstående och redskap för hur du kan förbättra din situation och samtidigt hjälpa din närstående på bästa sätt.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Camilla Levison
Senast uppdaterad: 2020-10-02