Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hjälpmedel

Om du efter en skada eller en sjukdom har svårt att klara din vardag, kan du som en del av habiliteringen/rehabiliteringen, behöva hjälpmedel.

Kommunen ansvarar för tekniska hjälpmedel i bostaden för dig som är över 20 år.

Exempel på hjälpmedel är rullstolar, rollatorer, hygienhjälpmedel, personlyftar, minneshjälpmedel och vårdsängar. Kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster ansvarar för att du efter bedömning, får rätt hjälpmedel utifrån ditt behov eller din funktionsnedsättning.

Kostnad

Hjälpmedel lånas ut kostnadsfritt, men en avgift tas ut för själva förskrivningen.

Hjälpmedelssortiment

Lomma kommun följer i stort de avtal och rekommendationer som finns på regional nivå men det kan förekomma lokala avvikelser i hjälpmedelssortimentet. Du kan själv vara delaktig i valet av hjälpmedel. Din förskrivare kan efter utförd behovsbedömning ge förslag på vilket/vilka hjälpmedel som passar just dig.

Av miljö- och kostnadsskäl återanvänder Lomma kommun hjälpmedel vilket innebär att du inte alltid får ett nytt hjälpmedel utan istället ett begagnat.

Underhåll och reparationer

Hjälpmedlet är ett lån och det är du själv som ansvarar för rengöring och underhåll. Reparationer och besiktningar ansvarar kommunen för.

Om det uppstår fel på ditt hjälpmedel ska du genast kontakta din arbetsterapeut eller sjukgymnast. Ett trasigt hjälpmedel bör inte användas.

Kommunens hjälpmedelsleverantör Sodexo ansvarar för att kontinuerligt utföra besiktning samt förebyggande underhåll det vill säga en genomgång och eventuell service av följande hjälpmedel:

  • Manuell rullstol
  • Vårdsäng och sänglyft
  • Mobil lyft
  • Stationär taklyft
  • Lyftsele
  • Mobil hygienstol manuell
  • Mobil hygienstol elreglerad

En tekniker från Sodexo tar direkt kontakt med dig via telefon för att boka in en tid för hembesök. Teknikern kan legitimera sig vid förfrågan. Du debiteras inte för detta besök.

Återlämning

Kontakta din arbetsterapeut/sjukgymnast  när du inte behöver ditt hjälp-medel längre. Då bestämmer ni tid och plats för återlämning. Hjälpmedlet ska vara väl rengjort när det lämnas tillbaka och märkt med namn och adress.

Hjälpmedel för dig under 20 år

Region Skåne har ansvar för alla hjälpmedel till barn och ungdomar upp till 20 år.

Övriga hjälpmedel

För personer över 20 år ansvarar Region Skåne för elektriska rullstolar, kommunikationshjälpmedel, vissa sittanpassningar, vridbara bilstolar, andningsrelaterade hjälpmedel och hjälpmedel vid syn- och hörselnedsättningar.

Tillfällig vistelse i kommunen

Om du vistas tillfälligt i kommunen och är i behov av ett hjälpmedel kan du kontakta vår hjälpmedelsleverantör Sodexo för att hyra ett hjälpmedel. 

Andra sätt att finna bra hjälpmedel

Utöver de hjälpmedel som kommunen ansvarar för finns det enkla och bra produkter som kan ge stöd i vardagen. Kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster kan ge tips eller hänvisa till inköpsställen.

Vill du ha ytterligare upplysningar? Välkommen att kontakta respektive team enligt nedan.

Sidansvarig: Sara Rånlund
Senast uppdaterad: 2017-07-11