Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utredning, bedömning och beslut

Utredning

Efter ansökan om hjälp och stöd startas en utredning. För att kunna bedöma ditt individuella behov och din rätt till insatser görs en utredning tillsammans med dig.

I de flesta fall vill biståndshandläggaren träffa dig i din hemmiljö för att i lugn och ro kunna diskutera ansökan med dig. Under hembesöket kommer du och biståndshandläggaren prata om exempelvis hur ditt boende och din närmiljö ser ut, din hälsa och din vardag.

Du väljer själv om du vill ha med någon på mötet, exempelvis en anhörig eller vän.

I vissa fall behöver biståndshandläggaren inhämta information från andra professioner, till exempel läkare, arbetsterapeut eller sjukgymnast (fysioterapeut), för att styrka ditt behov av stöd.

Denna information inhämtas efter samtycke från dig och ligger till grund i den skriftliga utredningen.

Bedömning

Utifrån det som har framkommit i utredningen gör biståndshandläggaren en bedömning om vilken hjälp du har rätt till.

Bedömningen följer socialtjänstlagen samt kommunens riktlinjer.

Beslut

Biståndshandläggaren fattar utifrån sin bedömning ett beslut på din ansökan.

Beslutet kan antingen bli bifall, avslag eller delavslag.

Skäl för avslag kan till exempel vara att behovet kan tillgodoses på annat sätt eller att du bedöms ha en skälig levnadsnivå utan hjälpen du har ansökt om.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Frida Kristensson
Senast uppdaterad: 2018-06-14