Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hemtjänst från 1 mars 2019

Person tar hand om en annan person

Från och med den 1 mars 2019 har hemtjänsten gått över från Attendo till Lomma kommun som utförare.

Vård och omsorg i Lomma kommun ska präglas av kompetens och valfrihet som utförs med själ och hjärta. Och det är något vi strävar efter även i denna nya organisation för hemtjänsten i kommunen. Vi jobbar för en bättre kontinuitet av personal. Samtliga tidigare medarbetare har erbjudits anställning i Lomma kommun. Som en del i övergången har vi även sett över hur biståndet relaterar till utförandet.

Vi arbetar också med kompetensutveckling för de som väljer att arbeta inom hemtjänsten i Lomma kommun. Bland annat arbetar Lomma kommun med kompetensutveckling och insatser för att förebygga ohälsa och bidra till ett mer hållbart arbetsliv.

Vår värdegrund är också viktig i vårt arbete. Att vara en värderingsstyrd organisation innebär att alla som arbetar i Lomma kommun är bärare av våra värderingar. Det påverkar vårt arbete, vårt engagemang och vårt bemötande, men också hur vi förhåller oss till varandra, våra medborgare och samarbetspartners. När värdegrundens tre grundvalar: öppenhet, respekt och ansvar efterlevs, har vi goda förutsättningar att känna glädje och engagemang för vårt arbete och Lomma kommun som i förlängningen ska leda till att du som har kontakt med oss blir nöjdare.

Läs mer om Lomma kommuns värdegrund

Arbeta inom hemtjänsten i Lomma kommun

Är du undersköterska och intresserad av att jobba inom hemtjänsten? Sök tjänsterna och läs mer under Lediga Jobb.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Frida Kristensson
Senast uppdaterad: 2019-10-17