Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Frågor och svar om hemtjänsten i Lomma kommun

Vanliga frågor och svar om hemtjänsten i Lomma kommun.

Hösten 2017 beslutade Lomma kommun att inte förlänga avtalet med Attendo, som idag bedriver hemtjänst för kommunens räkning. Hemtjänsten kommer istället att drivas i kommunal regi efter den 1 mars 2019.

På grund av återkommande missnöje bland brukare och anhöriga samt dåliga resultat i Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" initierades en utredning gällande bland annat hemtjänsten i Lomma kommun. Analyser av äldreomsorgens utförande och resultat i undersökningar gjordes. Med bakgrund av detta fattades beslut att inte förlänga avtalet med Attendo som utförare av hemtjänst.

Flertalet av medarbetarna väljer att följa med i övergången vilket innebär att det är i stort sett samma personal som arbetar efter den 1 mars 2019.

Du kommer märka att det är Lomma kommun som utför hemtjänsten genom att personalen har kläder med Lomma kommuns logotyp och tar sig fram med Lomma kommuns fordon.

Förändringar tar tid. Organsiationen arbetar intensivt med ett förbättringsarbete inom hemtjänsten, men det tar tid innan effekterna slår igenom. Rekrytering av undersköterskor och kompetensutveckling pågår.

Det kommer inte ske några större förändringar direkt. Flertalet av medarbetarna följer med i övergången till Lomma kommun vilket säkerställer en kontinuitet och trygghet för brukare. Hemtjänsten kommer även i fortsättningen att organiseras i tre områden/enheter, ett i Bjärred och två i Lomma – Solberga och Havsblick med en enhetschef för respektive enhet. Det innebär att vi utökar antalet chefer och minskar området varje chef ansvarar för.

Vård och omsorg i Lomma kommun ska präglas av kompetens och valfrihet som utförs med själ och hjärta. Och det är något vi strävar efter även i denna nya organisation för hemtjänsten i kommunen.

Vår värdegrund är också viktig i vårt kommande arbete. Att vara en värderingsstyrd organisation innebär att alla som arbetar i Lomma kommun är bärare av våra värderingar. Det påverkar vårt arbete, vårt engagemang och vårt bemötande, men också hur vi förhåller oss till varandra, våra medborgare och samarbetspartners. När värdegrundens tre grundvalar: öppenhet, respekt och ansvar efterlevs, har vi goda förutsättningar att känna glädje och engagemang för vårt arbete och Lomma kommun som i förlängningen ska leda till att alla som har kontakt med oss blir nöjdare.

Vi kommer också att arbeta med kompetensutveckling för de som väljer att arbeta inom hemtjänsten i Lomma kommun. Bland annat arbetar Lomma kommun med kompetensutveckling och insatser för att förebygga ohälsa och bidra till ett mer hållbart arbetsliv.

Från och med den 1 mars 2019 finns det möjlighet att höra av sig direkt till det område som ansvarar för hemtjänsten där du bor. Vi kommer öka tillgängligheten på telefon och e-post genom ett gemensamt nummer för respektive orttillhörighet.

Har du synpunkter gällande hemtjänsten och utförandet av densamma efter den 1 mars 2019 är du välkommen att höra av dig till:

Lomma – hemtjanst.lomma@lomma.se och telefon 040-641 10 18

Bjärred – hemtjanst.bjarred@lomma.se och telefon 040-641 10 19

Telefontider är måndag–fredag klockan 8-16 och lördag och söndag klockan 8-14. Övriga tider kan du lämna ett meddelande som lyssnas av under telefontider.

Vi kommer att jobba med att utveckla verksamheten på samma sätt som vi arbetar med utvecklingen av andra verksamheter och områden inom den kommunala organisationen.

I samband med övergången kommer vi även att ha kontinuerliga brukardialoger kring hur själva övergången fungerat. Brukardialogen kommer därefter att fortsätta för att löpande stämma av och som en viktig grund för den fortsatta utvecklingen av verksamheten.

Vill du ha svar på en annan fråga?

Har du någon annan fråga om hemtjänsten i Lomma kommun? Välkommen att skicka in dem till oss via formuläret nedan.

Vi vill påminna om att vi aldrig kan kommentera enskilda fall på grund av att vi lyder under sekretess. Har du frågor angående din egen eller din närståendes vardag inom hemtjänsten, hör av dig så kan vi vidarebefordra dig till rätt person.

Kontaktuppgifter efter 1 mars

Lomma, telefon: 040-641 10 18. Telefontider: Månd-fred kl 8-16, lörd-sönd kl 8-14.

Bjärred, telefon 040-641 10 19. Telefontider: Månd-fred kl 8-16, lörd-sönd kl 8-14.Ange e-post om du vill bli kontaktad.

Kontaktuppgifter

Hemtjänstområde Bjärred

040-641 17 58

Hemtjänstområde Havsblick

040-641 12 27

Hemtjänstområde Solberga

040-641 15 21

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Elisabeth Friberg
Senast uppdaterad: 2019-08-13