Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hemtjänst

Hemtjänstens uppgift är att ge dig stöd och hjälp i ditt hem. Ditt behov av hjälp prövas individuellt och utgår från din livssituation. Den vanligaste hjälpen är städning, tvätt och inköp. Du kan också få hjälp i samband med måltider och med personlig hygien.

Om du behöver hjälp

75 år eller äldre

Är du 75 år eller äldre har du rätt till tio timmar i månaden att använda som du vill. Det gäller för servicetjänster så som hjälp med tvätt, städ, inköp och/eller ärende.

Yngre än 75 år

Är du yngre än 75 år och behöver hjälp görs en behovsprövning av biståndshandläggare.

Ansökan – om du vill ansöka om hemtjänst tar du kontakt med en biståndshandläggare på Lomma kommun via Kontaktcenter, telefon 040-641 10 00. Du kan ansöka muntligt eller skriftligt.

Utredning – efter att en ansökan har inkommit påbörjas en utredning.

Bedömning – utifrån det som har framkommit i utredningen gör biståndshandläggaren en bedömning. 

Beslut – biståndshandläggaren fattar utifrån sin bedömning ett beslut om din ansökan.

Överklaga beslut – om du inte är nöjd med beslutet finns det möjlighet att överklaga detta inom tre veckor. Överklagan på beslutet ställs till Förvaltningsrätten i Skåne län och skickas till:

Socialförvaltningen
Lomma kommun
Hamngatan 3
234 81 LOMMA

Uppstår det svårigheter eller om du vill fråga något kan du ta kontakt med den som undertecknat beslutet.

Vem utför hemtjänsten?

Från och med den 1 mars drivs hemtjänsten i Lomma kommuns regi. Läs mer om Hemtjänsten från den 1 mars och se vanliga frågor och svar.

Kontaktuppgifter:

Lomma, telefon: 040-641 10 18. Telefontider: Månd-fred kl 8-16, lörd-sönd kl 8-14.

Bjärred, telefon: 040-641 10 19. Telefontider: Månd-fred kl 8-16, lörd-sönd kl 8-14.

Valmöjligheter

I din genomförandeplan planerar du tillsammans med hemtjänsten hur och när du vill ha de insatser du har beviljats.

Information

Vill du ha ytterligare information ska du kontakta kommunens Kontaktcenter, telefon 040-641 10 00.

Kontaktuppgifter

Hemtjänstområde Bjärred

040-641 17 58

Hemtjänstområde Havsblick

040-641 12 27

Hemtjänstområde Solberga

040-641 15 21

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Frida Kristensson
Senast uppdaterad: 2019-08-13