Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hemtjänst

Hemtjänstens uppgift är att ge dig stöd och hjälp i ditt hem. Ditt behov av hjälp prövas individuellt och utgår från din livssituation. Den vanligaste hjälpen är städning, tvätt och inköp. Du kan också få hjälp i samband med måltider och med personlig hygien.

Om du behöver hjälp

75 år eller äldre

Är du 75 år eller äldre har du rätt till tio timmar i månaden att använda som du vill. Det gäller för servicetjänster så som hjälp med tvätt, städ, inköp och/eller ärende.

Yngre än 75 år

Är du yngre än 75 år och behöver hjälp görs en behovsprövning av biståndshandläggare.

Ansökan – om du vill ansöka om hemtjänst tar du kontakt med en biståndshandläggare på Lomma kommun via Kontaktcenter, telefon 040-641 10 00. Du kan ansöka muntligt eller skriftligt.

Utredning – efter att en ansökan har inkommit påbörjas en utredning.

Bedömning – utifrån det som har framkommit i utredningen gör biståndshandläggaren en bedömning. 

Beslut – biståndshandläggaren fattar utifrån sin bedömning ett beslut om din ansökan.

Överklaga beslut – om du inte är nöjd med beslutet finns det möjlighet att överklaga detta inom tre veckor. Överklagan på beslutet ställs till Förvaltningsrätten i Skåne län och skickas till:

Socialförvaltningen
Lomma kommun
Hamngatan 3
234 81 LOMMA

Uppstår det svårigheter eller om du vill fråga något kan du ta kontakt med den som undertecknat beslutet.

Vem utför hemtjänsten?

Från och med den 1 mars drivs hemtjänsten i Lomma kommuns regi.

Valmöjligheter

I din genomförandeplan planerar du tillsammans med hemtjänsten hur och när du vill ha de insatser du har beviljats.

Kontakt

Vardagar kl 7.30-15.00

Centrum, Bjärred – 040-641 16 46

Omkretsen, Bjärred – 040 -641 10 19

Havsblick, Lomma – tel 040-641 12 27 – samordnare Jennie och Åsa.
Tel 0733-41 12 00 – enhetschef Anna Sobaszek. Lämna gärna meddelande om vi inte svarar, telefonerna lyssnas av regelbundet och vi återkommer så fort vi kan.

Solberga, Lomma – tel 040-641 10 18

OBS - Lomma kommuns hemtjänst, enheten Solberga upplever och får feedback om problem med våra telefonanknytningar. Vi har haft olika antal telefoner igång och ser nu över så att vi inte har fler telefoner än nödvändigt då vidarekopplingar inte heller har fungerat.

Ni når oss i enheten Solberga på följande kontaktuppgifter:

Brukartelefon dagtid: 040-641 10 18

Brukartelefon kvällstid: 040-6411536 lämna meddelande

Samordnare: 040-6411018

Enhetschef: 073-3411292

Samordnare har tidigare även haft telefonnummer 040-641 15 21 men denna anknytning har avslutats till årsskiftet.

Kvällar och helger

Bjärred – 040-641 16 59. Under kvällar och helger finns det en telefonsvarare som lyssnas av regelbundet.

Havsblick – Hemtjänstens grupplokal 040- 641 14 50.
Lämna meddelande, telefonsvararen lyssnas av regelbundet.

Information

Vill du ha ytterligare information ska du kontakta kommunens kontaktcenter, telefon 040-641 10 00.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Frida Kristensson
Senast uppdaterad: 2020-01-08