Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hemtjänst

Hemtjänstens uppgift är att ge dig stöd och hjälp i ditt hem. Ditt behov av hjälp prövas individuellt och utgår från din livssituation. Den vanligaste hjälpen är städning, tvätt och inköp. Du kan också få hjälp i samband med måltider och med personlig hygien.

Om du behöver hjälp

75 år eller äldre

Är du 75 år eller äldre har du rätt till tio timmar i månaden att använda som du vill. Det gäller för servicetjänster så som hjälp med tvätt, städ, inköp och/eller ärende.

Yngre än 75 år

Är du yngre än 75 år och behöver hjälp görs en behovsprövning av biståndshandläggare.

Ansökan – om du vill ansöka om hemtjänst tar du kontakt med en biståndshandläggare på Lomma kommun via Kontaktcenter, telefon 040-641 10 00. Du kan ansöka muntligt eller skriftligt.

Utredning – efter att en ansökan har inkommit påbörjas en utredning.

Bedömning – utifrån det som har framkommit i utredningen gör biståndshandläggaren en bedömning. 

Beslut – biståndshandläggaren fattar utifrån sin bedömning ett beslut om din ansökan.

Överklaga beslut – om du inte är nöjd med beslutet finns det möjlighet att överklaga detta inom tre veckor. Överklagan på beslutet ställs till Förvaltningsrätten i Skåne län och skickas till:

Socialförvaltningen
Lomma kommun
Hamngatan 3
234 81 LOMMA

Uppstår det svårigheter eller om du vill fråga något kan du ta kontakt med den som undertecknat beslutet.

Vem utför hemtjänsten?

Från och med den 1 mars drivs hemtjänsten i Lomma kommuns regi.

Valmöjligheter

I din genomförandeplan planerar du tillsammans med hemtjänsten hur och när du vill ha de insatser du har beviljats.

Kontakt

Vardagar kl 7.30-15.00

Centrum, Bjärred – 040-641 16 46

Omkretsen, Bjärred – 040 -641 10 19

Havsblick, Lomma – tel 040-641 12 27 – samordnare Jennie och Åsa.
Tel 0733-41 12 00 – enhetschef Anna Sobaszek. Lämna gärna meddelande om vi inte svarar, telefonerna lyssnas av regelbundet och vi återkommer så fort vi kan.

Solberga, Lomma – tel 040-641 10 18

Kvällar och helger

Bjärred – 040-641 16 59. Under kvällar och helger finns det en telefonsvarare som lyssnas av regelbundet.

Havsblick – Hemtjänstens grupplokal 040- 641 14 50.
Lämna meddelande, telefonsvararen lyssnas av regelbundet.

Information

Vill du ha ytterligare information ska du kontakta kommunens kontaktcenter, telefon 040-641 10 00.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Frida Kristensson
Senast uppdaterad: 2019-10-23