Medling vid brott

Har du blivit utsatt för brott eller har du begått ett brott? Då finns det möjlighet att önska en typ av samtal som kallas medling.

Vad är medling?

Medling är ett frivilligt samtal där den som utsatts för ett brott, och den som begått brottet, träffas tillsammans med en så kallad opartisk medlare. Samtalet är en möjlighet för dig att berätta om din upplevelse av brottet och hur det har påverkat dig. Du får också en chans att ställa de frågor som känns viktiga för dig.

Målet med medling är att minska de negativa konsekvenserna av händelsen, öka tryggheten och att båda parter lättare ska kunna ta ännu ett steg framåt i livet. Medlaren tar ansvar för att båda parter får prata och att inga kränkningar sker i mötet.

Vad kan medling innebära för dig som utsatts för brott?

Att delta i en medling kan vara känslosamt och ibland svårt, men förhoppningen är att det kan hjälpa dig att i viss mån bearbeta själva händelsen. En medling kan ge dig svar på viktiga frågor som du bär på och du får också en chans att berätta mer om hur du upplevde situationen.

… och för dig som begått ett brott?

Att komma till medling är ett stort och viktigt steg som kan kan ge dig möjlighet att hjälpa den som du utsatt för ett brott. Bland annat genom att svara på frågor samt visa att du vill ta ansvar för dina handlingar. Du får också en chans att berätta mer om hur du upplevde situationen.

Förutsättningar

För att en medling ska kunna ske måste brottet vara polisanmält och det ska finnas ett helt eller delvist erkännande.

Separata möten inför medling

En eventuell medling förbereds noga genom att medlaren har enskilda möten, så kallade förmöten. I förmötet har du möjlighet att ställa alla dina frågor om hur en medling går till och kan sedan ta ställning till om medling är något för dig.

Kontakt

Om du vill ha mer information om medling är du välkommen att kontakta Behandlingsteamet via Lomma kommuns kontaktcenter, se kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Camilla Levison
Senast uppdaterad: