Stöd till barn och ungdom

Det finns många olika anledningar till att barn och unga kan må dåligt. Här kan du som är barn eller ungdom hitta information för att få hjälp med ditt problem. Problem som kan finnas till exempel i skolan, hemma eller ute bland kompisarna.

Att få rätsida på det som är jobbigt, vad du har rätt till och vart du ska vända dig, kan ibland vara svårt. Även du som anhörig eller vän kan behöva använda dig av denna sida.

Under rubrikerna och länkarna nedan hittar du mer information om olika typer av problem eller kriser och vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd.

Om du är orolig att du själv eller någon i din närhet dricker för mycket, om du vill ha hjälp att sluta använda narkotika eller är orolig över någon som använder narkotika, kan du kontakta oss för att få hjälp.

De flesta vet att droger kan vara farliga för kroppen och innebär olika risker, men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende. Men efter ett tag börjar problemen komma och ju längre man håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta. Det går inte att veta vem som kommer att hamna i missbruk eller hur lång tid det kan ta.

Förutom alkohol- och drogmissbruk finns många andra sorters missbruk som till exempel spelmissbruk, maktmissbruk, självskadebeteende och sexberoende.

Alla barn och unga behöver en god omsorg av sina föräldrar för att utvecklas väl, kroppsligt, socialt och känslomässigt. De behöver mat och kläder. De behöver hjälp med läxor och de behöver få sina känslomässiga behov uppfyllda.

Ibland räcker inte föräldrarna till. En psykisk sjukdom kan göra det omöjligt att förstå sitt barns behov. En annan orsak kan vara att föräldrar är så upptagna och stressade av egna problem att det inte finns plats för barnets behov.

Om du som barn inte får den omsorg du behöver eller om du som förälder inte räcker till måste andra vuxna ingripa för att ge råd och stöd.

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa och stava och förstå en skriven text. Om man har dyslexi har delar av hjärnan som styr språket, inte utvecklats som de ska, men det har ingenting med intelligens att göra.

Sorg kan visa sig på många sätt men den är alltid en naturlig reaktion på förlust. Ju yngre man är, desto mindre egen erfarenhet har man för att förstå både sin sorg och döden. Barn behöver därför mycket stöd och omtanke när någon som står barnet nära dör.

Om föräldrarna har ekonomiska problem kan barnen eller ungdomarna få leva och växa upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. Det kan innebära att ens familj bara har pengar för att täcka livets nödtorft som mat, hyra, el och kläder eller knappt ens det. Ett annat problem kan vara att du eller din familj är skyldig någon pengar.

Barn eller unga med funktionsnedsättning och deras föräldrar kan ibland behöva stöd och hjälp i vardagen.

Ilska och utbrott hos barn kan vara en reaktion på orättvis behandling eller på att något annat i livet är fel. I dessa lägen behövs direkta åtgärder för att säkerställa barnets rätt och trygghet.

Det är relativt vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott. Men det är ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar. De som begår många brott har ofta problem både i skolan och hemma. De umgås ofta med andra ungdomar som begår brott och de har en tillåtande attityd till att begå brott. Du som begår brott och vill ta dig ur det kan få hjälp. Du som är förälder till ett barn som råkat in i kriminalitet kan få hjälp.

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi tillfälligt tappar fotfästet. Krisen är både en reaktion på det som hänt och en tid för anpassning till den nya verkligheten. En kris kan utlösas efter allvarliga psykiska påfrestningar, som att en nära anhörig dör, att man är med om en olycka, upplever en katastrof eller att något annat oförutsett inträffar.

Det man brukar kalla för mobbning är när någon blir kränkt. Barn och ungdomar kan kränkas av andra barn/unga eller av vuxna. Ordet mobbning kan vara problematiskt, bland annat för att det inte används i lagtext. Därför är det bra att känna till att mobbning kan kallas trakasserier eller kränkande behandling. De begreppen har stöd i lagen.

Att gå i skolan tar upp en stor del av livet. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en hemsk tid. För de flesta varierar det. Om du tycker att något är jobbigt är det bra att prata med någon.

Alla situationer är unika och du vet bäst själv hur det känns att vara i din situation. Trivs du inte i skolan, kan det finnas många olika orsaker till det och många lösningar på ditt problem. Ibland kan du själv hitta orsakerna och lösningarna och ibland behöver du andras hjälp. Hjälpen kan komma från till exempel vänner, föräldrar, skolpersonal eller personal från någon annan barn- eller ungdomsverksamhet.

Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Skolk kan bero på allt från morgontrötthet, problem med skolarbetet, att vara mobbad, ha svårigheter i det sociala samspelet, till oro för en förälder som har problem. Man behöver dessutom vara uppmärksam på om tonåringen missbrukar alkohol eller droger. Om du ofta är borta från skolan påverkar det din identitetsutveckling och de framtida livsmöjligheterna på ett negativt sätt.

Sexuella övergrepp är namnet på olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot sin vilja, är sexuella övergrepp. Är du utsatt eller utsätter någon, kan du få hjälp.

Många har föräldrar som har skilt sig eller som ska skilja sig. Meningen med en skilsmässa är att en situation som inte har varit bra ska bli bättre. Ofta blir det bra, även om det kan ta tid. Hur det känns när ens föräldrar skiljer sig är olika. Man kan känna både oro, ilska, lättnad och sorg. Ibland kan man känna skuld över att föräldrarna skiljer sig och tänka att det är ens eget fel för att man har varit jobbig eller så. Det är aldrig sant. Det är aldrig barnens fel att föräldrarna skiljer sig och det är alltid föräldrarnas uppgift att ordna sina egna och barnens liv.

Stress är en naturlig reaktion i kroppen, som är bra när man behöver göra något snabbt eller har bråttom. Men om kroppen inte hinner återhämta sig efter att ha stressat eller om man är stressad fast man inte har bråttom, kan stressen bli ett problem. Om man ofta känner sig stressad och besväras av de, är det bra att försöka göra något åt det eller söka hjälp. Man kan börja med att berätta att man är stressad för en kompis, någon i familjen eller någon annan.

En del växer upp med våld från vuxna i familjen. Så ska ingen behöva ha det. Ibland kan det vara en förälder som slår, ibland ett syskon. Det kan handla om sparkar och slag, att man blir inlåst eller blir misshandlad på något annat sätt. Man kan även bli hotad eller vara med om att vuxna eller syskon använder våld mot någon annan i familjen. Att hela tiden bli kallad fula, elaka saker eller att få höra att man är dålig och jobbig, är också en slags våld. Det är också våld att bli tvingad till sex eller att göra något sexuellt.

Ett annat slags våld är att de vuxna inte tar hand om en på ett bra sätt, som att man ofta får gå hungrig, inte har kläder, inte har någonstans att sova, att någon i familjen tar ens pengar eller att man inte får omtanke och kärlek. Allt våld mot barn kan kallas barnmisshandel och det är förbjudet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Camilla Levison
Senast uppdaterad: