Familjerätt

Barn behöver generellt sett ett varaktigt och stabilt förhållande till båda sina föräldrar, även när föräldrarna lever åtskilda. För att barn ska få tillgång till båda sina föräldrar på ett bra sätt är det viktigt att föräldrarna samarbetar. I Lomma kommun kan du få stöd i form av bland annat samarbetssamtal.

Samarbetssamtal

Familjerätten i Lomma erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som ska eller har separerat, eller som inte har levt tillsammans. I samarbetssamtalen kan ni som föräldrar få stöd i att komma överens när det gäller frågor om vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning. Samarbetssamtalen kan också vara till hjälp om man vill förbättra sin kommunikation kring barnet eller om det rör andra praktiska saker i barnets situation. Målet med samarbetssamtalen är att ni som föräldrar, med samtalsledarnas hjälp, ska hitta former för att kunna samarbeta kring barnet.

Samarbetssamtalen är kostnadsfria. Samtalen bedrivs under sekretess och journalförs ej. Samtalsledarna kan hjälpa till att upprätta avtal om vårdnad, umgänge och barns boende om ni som föräldrar är överens. För att avtalet ska gälla krävs det att det godkänts av socialnämnden. Ett godkänt avtal är juridiskt bindande och får därmed samma verkan som en dom.

Samarbetssamtalen genomförs i de flesta fall med två samtalsledare närvarande. Samarbetssamtalen inleds med enskilda samtal med respektive förälder för att få en uppfattning om vilka frågeställningar som är aktuella för föräldrarna och hur de kommande samtalen ska läggas upp. Därefter genomförs det första gemensamma samtalet. I vissa fall bjuds barnet in för ett enskilt samtal med samtalsledarna. Antalet träffar varierar utifrån föräldrarnas behov.

Vill ni ha hjälp genom samarbetssamtal går det bra att kontakta någon av våra familjerättssocionomer. Kontaktuppgifter till dem hittar du längre ned på sidan.

Tingsrätten

Om man som föräldrar inte lyckas nå samförstånd och komma överens i frågor kring vårdnad, boende och/eller umgänge för sitt barn kan man vända sig till tingsrätten och lämna in en stämningsansökan. Tingsrätten avgör vem som ska vara vårdnadshavare, hos vem av föräldrarna barnet ska bo och/eller hur umgänget ska se ut. För att få underlag för ett sådant beslut begär tingsrätten vanligtvis en utredning från familjerätten.

Kontaktuppgifter

Ingrid Ekholm Ydreborg

Familjerättssocionom

040-641 12 92

Christina Andersson

Familjerättssocionom

040-641 12 26

Sidansvarig: Lindha Höglund
Senast uppdaterad: